Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy  

2022

2021

1 2

2020

1 2 3

2019

1 2

2018

1 2

2017

1 2
26.08.2016 Darovacia zmluva - Nadácia J&T
19.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalou - NATUR-PACK, a.s.
08.07.2016 Kúpna zmluva +4/2016 p. Marenčík
07.07.2016 Zmluva o dielo - Empire State s.r.o.
04.07.2016 Zmluva o aktualizácii programov "REGISTRATÚRA" - TOPSET Solutions s.r.o.
29.06.2016 Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva - Ján Kišiday
27.06.2016 Zámenná zmluva z 27.6.2016 - p. Margita Horňáková a p. Margita Hromá
14.06.2016 Zmluva na zhotovenie posudku strategického dokumentu -ÚPN Obce Košická Belá
13.06.2016 Dodakok č.1 k "Zámennej zmluve" zo dňa 23.03.2016 - p. Béreš Dušan s manželkou
02.06.2016 Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva - Ondrej Grega
02.06.2016 Zmluva o výpožičke
20.04.2016 Darovacia zmluva č. 2016/1269/DR - Mestské lesy s.r.o., Košice
13.04.2016 Zmluva SLOVGRAM
30.03.2016 Zmluva č. 26428 DPO SR
30.03.2016 Kúpna zmluva -3/2016 p. Marta Černíková
30.03.2016 Kúpna zmluva -2/2016 p. Rinko Tibor s manželkou
23.03.2016 Zámenná zmluva - p. Dušan Béreš, p. Zuzana Berešová
18.03.2016 Kúpna zmluva +1/2016 p.Hockicko Pavol
09.03.2016 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MUDr. Golianová
09.03.2016 NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
25.02.2016 DODATOK č.1 k Dohode č. 13/2015/§54-ŠnZ, 15/41/154/102 zo dňa 28.10.2015, ÚPSVaR
24.02.2016 Zmluva o pripojení do DS - VSD KE č. 24ZVS 0000075613M
08.02.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 221/12/2015/SNV zo dňa 19.01.2016
29.01.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 25.01.2016 - RKC farnosť Košická Belá
28.01.2016 Dohoda o poskytovaní údajov - Soc. poisťovňa
20.01.2016 Nájomná zmluva č.221/12/2015/SNV s KSK - prenájom nehnuteľnosti
14.01.2016 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.09.2014 - p. Diškant
18.12.2015 Darovacia zmluva TEMS s.r.o.
18.12.2015 Zámenná zmluva -požiarna striekačka
11.12.2015 Zmluva o dielo zo dňa 20.10.2015 - KOMAX s.r.o. - Búracie práce
11.12.2015 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 20.10.2015 - KOMAX s.r.o.- Búracie práce
10.12.2015 Zmluva o budúcej zmluve - MUDr. Golianová
10.12.2015 Kúpna zmluva - 9/2015 p. Sklenár a p. Gregorovič
01.12.2015 Zámenná zmluva s J. Marenčíkom
25.11.2015 DODATOK č.1 k Dohode č.293/ §52a/2015/ŠR - ÚPSVaR KE
25.11.2015 DODATOK č.1 k Dohode č.25a/ §10/2014/AC - ÚPSVaR KE
25.11.2015 Zmluva o dielo č.13112015-1 Epic Partner a.s. - Program rozvoja vidieka
06.11.2015 Kúpna zmluva -8/2015 p. Halper a p. Priščáková
02.11.2015 Zmluva o reklame z. 29.10.2015
02.11.2015 Kúpna zmluva -7/2015 Ing. Dušan Šebo
29.10.2015 DODATOK č.1 k Dohode č.293/ §52a/2015/ŠR - ÚPSVaR KE
29.10.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Golden Hands
29.10.2015 DOHODA č. 13/2015/§54 - ŠnZ 15/41/054/102 - ÚPSVaR Košice
27.10.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - posilňovňa
01.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚP Obce Košická Belá
01.10.2015 Dohoda č. 293/§ 52a/2015/ŠR s ÚPSVaR
23.09.2015 Dohoda o ukončení nájmu s Ludovika Energy s.r.o.
13.08.2015 Kúpna zmluva -6/2015 J.Mičkáš Zverejnené 13.08.2015
13.08.2015 Zmluva o verejnoprospešnej spolupráci s SVP š.p. - čistenie VN Ružín Zverejnené 13.08.2015
24.07.2015 Kúpna zmluva -5/2015 Mráz M.
08.07.2015 Kúpna zmluva +4/2015 Drábik zverejnené 8.7.2015
29.06.2015 Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
24.06.2015 Dohoda o ukončení nájmu Gerkos
24.06.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s GERKOS
15.06.2015 DODATOK č.1 k Dohode č.25/ §12/2015/AC - ÚPSVaR KE
15.06.2015 TOP SET- zmluva o aktualizácia dát KATASTRA TZ 2015-06-09dh4
15.06.2015 TOP SET Zmluva o aktualizácii programov, sastémovej spolupráci a lic. zmluva ( ku KATASTRU) TZ 2015-06-09dh3
29.05.2015 Zmluva - poistenie majetku obce č. 080-2046.819
15.05.2015 Darovacia zmluva - HaZZ, dýchacie prístrije
14.05.2015 Kúpna zmluva + 2/2015 Rím.kat.cirkev, farnosť Košická Belá
29.04.2015 KZ -3/2015 Kinček, Kinčeková
28.04.2015 Dohoda č.54/2015/§ 54 - VZ 15/41/054/56 - ÚPSVaR
22.04.2015 Darovacia zmluva - Mestské lesy Košice
15.04.2015 KZ + 1/2015 Gadóciová
12.04.2015 Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb pri nakladaní s kom. odpadmi -FURA
31.03.2015 Dohoda č.13/2015/§ 54 - VZ 15/41/054/20 - ÚPSVaR
22.03.2015 ÚPSVaR - Dohoda č. 15/&50j;/NS/2015, 15/41/50J/12
16.03.2015 Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb - VAŠA Slovensko, s.r.o.
26.02.2015 Zmluva o dielo 001/2015 s Ján Sabol - CARPETS TRADER
19.02.2015 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, ATRIUM
09.02.2015 ORANGE - Zmluva zo dňa 4.2.2015 , tel.č. 0918 876 842
09.02.2015 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.09.2014- p. Diškant
02.02.2015 Dohoda UPSVaR 2015-74182
02.02.2015 Dohoda s UPSVaR KE- okolie č.71292 - hmotná núdza
02.02.2015 Dohoda s UPSVaR KE- okolie - menšie obecné služby č.KEO-AC-ZAM-2015
02.02.2015 Zmluva na Územný plán obce KB s architektonickým štúdiom ÁTRIUM
02.02.2015 Dodatok k zmluve na Územný plán obce KB s architektonickým štúdiom ÁTRIUM
02.02.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Ludovika Energy s.r.o.
08.01.2015 Dodatok č.1 k dohode číslo 266/§ 52a/2014/ŠR zo dňa 02.10.2014
02.01.2015 PROBUGAS a.s. - výpoveď zmluvy o nájme tlakových zásobníkov na plyn

Archív

03.12.2014 KZ 7/2014 - Škvarla
03.12.2014 KZ 8/2014 - Knežo
25.11.2014 KZ 5/2014 Janoščák M.
06.11.2014 KZ 4/2014 Szabados
03.11.2014 KZ 2/2014 -Miklerová, Benderová, Rajczy
03.11.2014 KZ 3/2014 - Nalevanko
03.11.2014 KZ 2/2014/1- Tomáš a Karol Martončík
17.10.2014 Nájomná zmluva Ladislav Diškant
17.10.2014 Dohoda na vykonavánie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
28.08.2014 Kúpna zmluva KZ +1/2014
01.08.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mudr. Tomková
01.07.2014 Dohoda OÚ a ÚPSVaR
27.06.2014 Zmluva o nájme Anna Hromá
07.05.2014 Darovacia zmluva č.2014/0931/DR - Mestské lesy Košice a.s.
06.05.2014 Zmluva s TV TV s.r.o., Trebišov
02.04.2014 zmluva tz2014-03-19bt2, TOPSET s.r.o.
02.04.2014 Dodatok č.3 ku zmluve č. A/1046/02/2009
10.12.2013 KZ-17/2013
09.12.2013 KZ-16/2013
04.12.2013 KZ-18/2013
29.11.2013 KZ -15/13
21.10.2013 KZ-13/2013
18.10.2013 KZ-14/2013
27.03.2013 ZP02/2013
18.03.2013 ZP01/2013
28.12.2012 ZPU01/2012 Zmluva o pôžičke
04.12.2012 KZ-04/2012
23.12.2011 KZ-29/2011 KZ-29/2011
19.12.2011 KZ-25/2011 KZ-25/2011
28.11.2011 KZ-21/2011 KZ-21/2011
28.11.2011 KZ-22/2011 KZ-22/2011
28.11.2011 KZ-23/2011 KZ-23/2011
21.11.2011 KZ-15/2011 KZ-15/2011
11.11.2011 KZ-09/2011 KZ-09/2011
10.10.2011 KZ-08/2011 KZ-08/2011
12.09.2011 KZ-05/2011 KZ-05/2011
12.09.2011 KZ-06/2011 KZ-06/2011
09.09.2011 KZ-04/2011 KZ-04/2011
30.06.2011 ZPU01/2011 ZPU01/2011
31.12.2010 ZPU01/2010 ZPU01/2010

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu