rsshttps://www.kosickabela.sk/Fri, 25 Sep 2020 16:16:18 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie OZ dňa 28.09.2020 o 19:00 h.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-495-pozvanka-na-13-mimoriadne-zasadnutie-oz-dna-28092020-o-1900-hFri, 25 Sep 2020 12:40:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-495-pozvanka-na-13-mimoriadne-zasadnutie-oz-dna-28092020-o-1900-h<![CDATA[VSD oznamuje občanov, že v dňoch od 13.9. - 17.9.2020, sa uskutoční odpočet elektromerov. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-493-vsd-oznamuje-obcanov-ze--v-dnoch-od-139---1792020-sa-uskutocni-odpocet-elektromerov-viac-v-priloheFri, 11 Sep 2020 10:41:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-493-vsd-oznamuje-obcanov-ze--v-dnoch-od-139---1792020-sa-uskutocni-odpocet-elektromerov-viac-v-prilohe<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny s.č. 1141 a 1142 Košické Hámre - Taleng, dňa 17.09.2020. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-492-prerusenie-distribucie-elektriny-sc-1141-a-1142--kosicke-hamre---taleng-dna-17092020-viac-v-priloheMon, 07 Sep 2020 14:19:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-492-prerusenie-distribucie-elektriny-sc-1141-a-1142--kosicke-hamre---taleng-dna-17092020-viac-v-prilohe<![CDATA[Zber elektro odpadu v obci dňa 02.09.2020 o 8:30 hod. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-489-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-02092020-o-830-hod-viac-v-priloheFri, 28 Aug 2020 11:19:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-489-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-02092020-o-830-hod-viac-v-prilohe<![CDATA[ZÁKAZ KÚPANIA SA vo vodnej nádrži RUŽíN od 26.08.2020. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-488-zakaz-kpania-sa--vo-vodnej-nadrzi-ruzin--od-26082020-viac-v--priloheWed, 26 Aug 2020 16:18:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-488-zakaz-kpania-sa--vo-vodnej-nadrzi-ruzin--od-26082020-viac-v--prilohe<![CDATA[Výzva na výrub a okliesnenie stromov okolo elektr. vedení VN/VVN, do 21.09.2020 z VSD a.a. Košice. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-485-vyzva-na-vyrub-a-okliesnenie-stromov-okolo-elektr-vedeni-vnvvn-do-21092020-z-vsd-aa-kosice-viac-v-priloheMon, 24 Aug 2020 14:48:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-485-vyzva-na-vyrub-a-okliesnenie-stromov-okolo-elektr-vedeni-vnvvn-do-21092020-z-vsd-aa-kosice-viac-v-prilohe<![CDATA[Beľanská kvapka krvi. V pondelok 21.09.2020, od 08.00 - 10:00 hod., u nás v sále KD. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-481-belanska-kvapka-krvi-v-pondelok-21092020-od-0800---1000-hod-u-nas--v-sale-kd--viac-sa-docitate-v-priloheMon, 17 Aug 2020 12:53:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-481-belanska-kvapka-krvi-v-pondelok-21092020-od-0800---1000-hod-u-nas--v-sale-kd--viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na 12. zasadnutie OZ dňa 21.08.2020 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-482-pozvanka-na-12-zasadnutie-oz-dna-21082020-o-1900-hod-v-zasadacke-oc-viac-v-priloheFri, 14 Aug 2020 12:37:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-482-pozvanka-na-12-zasadnutie-oz-dna-21082020-o-1900-hod-v-zasadacke-oc-viac-v-prilohe<![CDATA[ Africký mor ošípaných - oznam pre chovateľov ošípaných. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-480--africky-mor-osipanych---oznam-pre-chovatelov-osipanych-viac-v-priloheTue, 11 Aug 2020 09:48:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-480--africky-mor-osipanych---oznam-pre-chovatelov-osipanych-viac-v-prilohe<![CDATA[Športový deň rodiny 9.8.2020 od 14:00 h.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-479-sportovy-den-rodiny-982020-od-1400-hThu, 06 Aug 2020 13:01:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-479-sportovy-den-rodiny-982020-od-1400-h<![CDATA[UPOZORNENIE. VVS a.s Košice, odstraňuje v dňoch 18.7 - 19.7, poruchy na verejnom vodovode v obci. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-477-upozornenie-vvs-as-kosice--odstranuje--v-dnoch-187---197-poruchy-na-verejnom-vodovode-v-obci-viac-v-priloheFri, 17 Jul 2020 16:33:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-477-upozornenie-vvs-as-kosice--odstranuje--v-dnoch-187---197-poruchy-na-verejnom-vodovode-v-obci-viac-v-prilohe<![CDATA[Opatrenia ÚVZ SR - domáca izolácia a zrušenie štátnej karantény platné od 09.06.2020. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-475-opatrenia-vz-sr---domaca-izolacia-a-zrusenie-statnej-karanteny-platne-od-09062020-viac-v-priloheTue, 30 Jun 2020 13:15:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-475-opatrenia-vz-sr---domaca-izolacia-a-zrusenie-statnej-karanteny-platne-od-09062020-viac-v-prilohe<![CDATA[Výlet do Prešova 23.7.2020. Viac v Prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-474-vylet-do-presova-2372020-viac-v-priloheTue, 16 Jun 2020 07:47:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-474-vylet-do-presova-2372020-viac-v-prilohe<![CDATA[Prieskum o návštevu detí v ZŠ a obedy v ŠJ od 22.06.2020. Nahlásiť do štvrtka 18.06.2020 do 12:00 hod.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-473-prieskum-o-navstevu-deti-v-zs-a-obedy-v-sj--od-22062020-nahlasit-do-stvrtka-18062020-do-1200-hodMon, 15 Jun 2020 11:36:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-473-prieskum-o-navstevu-deti-v-zs-a-obedy-v-sj--od-22062020-nahlasit-do-stvrtka-18062020-do-1200-hod<![CDATA[Obecná brigáda v sobotu 13.júna 2020. Zraz o 09:00 hod. pred obecným úradom. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-472-obecna-brigada-v-sobotu--13juna-2020-zraz-o-0900-hod-pred-obecnym-uradom-viac-v-priloheThu, 11 Jun 2020 15:02:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-472-obecna-brigada-v-sobotu--13juna-2020-zraz-o-0900-hod-pred-obecnym-uradom-viac-v-prilohe<![CDATA[Oznámenie o doručení písomnosti pre Róbert Mácha, trvale bytom Košická Belá . Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-470-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-robert-macha-trvale-bytom-kosicka-bela--viac-v-priloheMon, 08 Jun 2020 08:51:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-470-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-robert-macha-trvale-bytom-kosicka-bela--viac-v-prilohe<![CDATA[Usmernenie Slovenského futbalového zväzu k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-467-usmernenie-slovenskeho-futbaloveho-zvazu-k-opatreniu-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-vo-veci-prevadzky-vonkajsich-sportoviskFri, 22 May 2020 11:07:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-467-usmernenie-slovenskeho-futbaloveho-zvazu-k-opatreniu-radu-verejneho-zdravotnictva-sr-vo-veci-prevadzky-vonkajsich-sportovisk<![CDATA[Prieskum o návštevu ZŠ v Košickej Belej od 01.06.2020. Žiadame nahlásiť do 22.05.2020.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-466-prieskum-o-navstevu-zs-v-kosickej-belej-od-01062020-ziadame-nahlasit-do-22052020Wed, 20 May 2020 16:14:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-466-prieskum-o-navstevu-zs-v-kosickej-belej-od-01062020-ziadame-nahlasit-do-22052020<![CDATA[Pozvánka na verejné zasadnutie OZ v Košickej Belej dňa 22.05.2020 o 19:00 hod.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-464-pozvanka-na-verejne-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-dna-22052020-o-1900-hodMon, 18 May 2020 09:53:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-464-pozvanka-na-verejne-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-dna-22052020-o-1900-hod<![CDATA[Nové opatrenia ÚVZ SR ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-460-nove-opatrenia-vz-sr-Thu, 07 May 2020 10:46:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-460-nove-opatrenia-vz-sr-<![CDATA[ZÁMER NA PRENÁJOM OBECNÉHO BYTU. Žiadosť o nájom bytu doručiť na obecný úrad v Košickej Belej do 15. mája 2020.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-458-zamer-na-prenajom-obecneho-bytu-ziadost-o-najom-bytu-dorucit-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-do-15-maja-2020Tue, 05 May 2020 14:04:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-458-zamer-na-prenajom-obecneho-bytu-ziadost-o-najom-bytu-dorucit-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-do-15-maja-2020<![CDATA[Zápis detí do Materskej školy v Košickej Belej na šk. rok 2020/2021, bude prebiehať od 30.04.2020-31.05.2020. Príjem prihlášok osobne, je možný každú stredu v čase od 13:00 - 14:00 h. v budove MŠ, bez účasti detí. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-456-zapis-deti-do-materskej-skoly-v-kosickej-belej--na-sk-rok-20202021-bude-prebiehat-od-30042020-31052020-prijem-prihlasok-osobne--je-mozny-kazdu-stredu-v-case-od-1300---1400-h-v-budove-ms-bez-ucasti-deti-viac-v-priloheTue, 05 May 2020 10:25:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-456-zapis-deti-do-materskej-skoly-v-kosickej-belej--na-sk-rok-20202021-bude-prebiehat-od-30042020-31052020-prijem-prihlasok-osobne--je-mozny-kazdu-stredu-v-case-od-1300---1400-h-v-budove-ms-bez-ucasti-deti-viac-v-prilohe<![CDATA[ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch a lesných pozemkoch v okrese Košice-okolie, dňom 05.05.2020. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-457-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru--na-pozemkoch-a-lesnych-pozemkoch-v-okrese-kosice-okolie--dnom-05052020-viac--v-priloheTue, 05 May 2020 10:23:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-457-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru--na-pozemkoch-a-lesnych-pozemkoch-v-okrese-kosice-okolie--dnom-05052020-viac--v-prilohe<![CDATA[Zber elektro odpadu v obci sa uskutoční dňa 05.05.2020 ( utorok) o 08:30 h. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-454-zber-elektro-odpadu-v-obci--sa-uskutocni-dna-05052020--utorok-o-0830-h-viac-v-priloheWed, 29 Apr 2020 11:08:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-454-zber-elektro-odpadu-v-obci--sa-uskutocni-dna-05052020--utorok-o-0830-h-viac-v-prilohe<![CDATA[INFOLINKY ohľadom KORONAVÍRUSU v Košiciach na úrade KSK. Infolinky sú v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-452-infolinky-ohladom-koronavirusu--v-kosiciach-na-urade-ksk-infolinky-su-v-priloheTue, 14 Apr 2020 09:31:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-452-infolinky-ohladom-koronavirusu--v-kosiciach-na-urade-ksk-infolinky-su-v-prilohe<![CDATA[Oznam o plánovanom výrube drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-451-oznam-o-planovanom-vyrube-drevin-v-ochrannom-pasme-nadzemneho-elektrickeho-vedeniaTue, 14 Apr 2020 09:21:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-451-oznam-o-planovanom-vyrube-drevin-v-ochrannom-pasme-nadzemneho-elektrickeho-vedenia<![CDATA[Usmernenia HH SR k bohoslužbám a Uznesenie vlády SR č.207 k Veľkonočným sviatkom . V prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-449-usmernenia--hh-sr--k-bohosluzbam--a-uznesenie-vlady-sr-c207-k-velkonocnym-sviatkom--v-priloheWed, 08 Apr 2020 09:42:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-449-usmernenia--hh-sr--k-bohosluzbam--a-uznesenie-vlady-sr-c207-k-velkonocnym-sviatkom--v-prilohe<![CDATA[Opatrenia pre verejnosť počas Veľkonočných sviatkov. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-448-opatrenia-pre-verejnost-pocas-velkonocnych-sviatkov-viac-v-priloheTue, 07 Apr 2020 14:46:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-448-opatrenia-pre-verejnost-pocas-velkonocnych-sviatkov-viac-v-prilohe<![CDATA[Zastavenie prímestskej dopravy od 10.4. - 13.4.2020. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-447-zastavenie-primestskej-dopravy-od-104---1342020-viac-v-priloheTue, 07 Apr 2020 09:13:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-447-zastavenie-primestskej-dopravy-od-104---1342020-viac-v-prilohe<![CDATA[VYHLÁSENIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 6.4.2020. V prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-446-vyhlasenie--casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-642020-v-priloheTue, 07 Apr 2020 08:50:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-446-vyhlasenie--casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-642020-v-prilohe<![CDATA[Cestovné poriadky pre autobusové spoje platné od 1.4.2020. V prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-442-cestovne-poriadky-pre-autobusove-spoje-platne-od-142020-v-priloheTue, 31 Mar 2020 13:29:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-442-cestovne-poriadky-pre-autobusove-spoje-platne-od-142020-v-prilohe<![CDATA[Upozornenie.Slovenská POŠTA má v Košickej Belej, od 25.3.2020 zmenené otváracie hodiny. Každý pracovný deň je otvorené do obeda od 08:00 h.- 12:00 h. a po obede od 13:15 h. - 14:00 h.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-440-upozornenieslovenska-posta-ma-v-kosickej-belej-od-2532020-zmenene-otvaracie-hodiny-kazdy-pracovny-den-je-otvorene-do-obeda--od-0800-h--1200-h-a-po-obede-od-1315-h---1400-hThu, 26 Mar 2020 10:35:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-440-upozornenieslovenska-posta-ma-v-kosickej-belej-od-2532020-zmenene-otvaracie-hodiny-kazdy-pracovny-den-je-otvorene-do-obeda--od-0800-h--1200-h-a-po-obede-od-1315-h---1400-h<![CDATA[Upozornenie. Zrušený "Autobusový spoj - Levoča" s odchodom o 13:40 h. z Košickej Belej do Košíc a odchodom o 16:00 h. z Košic do Košickej Belej od 25.3.2020]]>https://www.kosickabela.sk//--23-439-upozornenie-zruseny--autobusovy-spoj---levoca-s-odchodom-o-1340-h-z-kosickej-belej-do-kosic-a-odchodom-o-1600-h-z-kosic-do-kosickej-belej-od-2532020Thu, 26 Mar 2020 10:30:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-439-upozornenie-zruseny--autobusovy-spoj---levoca-s-odchodom-o-1340-h-z-kosickej-belej-do-kosic-a-odchodom-o-1600-h-z-kosic-do-kosickej-belej-od-2532020<![CDATA[Odporučanie RVPS Košice - okolie na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín. Pre maloobchodné prevádzkárne v obci. V prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-437-odporucanie--rvps-kosice---okolie-na-zabranenie-sirenia-koronavirusu-pri-predaji-potravin-pre-maloobchodne-prevadzkarne--v-obci--v-priloheTue, 24 Mar 2020 13:09:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-437-odporucanie--rvps-kosice---okolie-na-zabranenie-sirenia-koronavirusu-pri-predaji-potravin-pre-maloobchodne-prevadzkarne--v-obci--v-prilohe<![CDATA[OZNAM o nariadení nestránkových dní na obecnom úrade v Košickej Belej od 13.03.2020 do odvolania v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-435-oznam-o-nariadeni-nestrankovych-dni-na-obecnom-urade-v-kosickej-belej-od-13032020-do-odvolania-v-sulade-s-rozhodnutim-radu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky--v-priloheTue, 24 Mar 2020 08:29:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-435-oznam-o-nariadeni-nestrankovych-dni-na-obecnom-urade-v-kosickej-belej-od-13032020-do-odvolania-v-sulade-s-rozhodnutim-radu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky--v-prilohe<![CDATA[UPOZORNENIE O POVINNEJ KARANTÉNE OBČANOV, ktorí sa vrátili zo zahraničia platnej od 10.3.2020. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-431-upozornenie--o-povinnej-karantene-obcanov-ktori-sa-vratili-zo-zahranicia-platnej-od-1032020-viac-v-priloheWed, 18 Mar 2020 13:36:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-431-upozornenie--o-povinnej-karantene-obcanov-ktori-sa-vratili-zo-zahranicia-platnej-od-1032020-viac-v-prilohe<![CDATA[Oznam : GYNEKOLÓGICKÁ AMBULANCIA - MUDr. Miriam Mičková, je otvorená v obmedzenom režime a len pre akútne prípady, na Zbrojničnej 8 v Košiciach. A to v čase: Pondelok 08:00 - 09:00 h., Utorok 11:30 - 12:30 h., Streda 12:00 - 13:00 h., Štvrtok 08:00 - 09:]]>https://www.kosickabela.sk//--23-430-oznam--gynekologicka-ambulancia---mudr-miriam-mickova-je--otvorena-v-obmedzenom-rezime-a-len-pre-akutne-pripady-na-zbrojnicnej-8-v-kosiciach--a-to-v-case-pondelok-0800---0900-h-utorok-1130---1230-h-streda-1200---1300-h-stvrtok-0800---09Wed, 18 Mar 2020 10:24:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-430-oznam--gynekologicka-ambulancia---mudr-miriam-mickova-je--otvorena-v-obmedzenom-rezime-a-len-pre-akutne-pripady-na-zbrojnicnej-8-v-kosiciach--a-to-v-case-pondelok-0800---0900-h-utorok-1130---1230-h-streda-1200---1300-h-stvrtok-0800---09<![CDATA[Oznam o zákaze zhromažďovania sa na verejných priestranstvách. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-424-oznam-o-zakaze-zhromazdovania-sa-na-verejnych-priestranstvach--viac-v-priloheFri, 13 Mar 2020 13:55:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-424-oznam-o-zakaze-zhromazdovania-sa-na-verejnych-priestranstvach--viac-v-prilohe<![CDATA[Oznam - S účinnosťou od piatka 13.03.2020 bude po dobu dvoch týždňov v prímestskej autobusovej doprave na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zavedený prázdninový režim. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-423-oznam---s-ucinnostou-od-piatka-13032020-bude-po-dobu-dvoch-tyzdnov-v-primestskej-autobusovej-doprave-na-zaklade-rozhodnutia-ustredneho-krizoveho-stabu-sr-zavedeny-prazdninovy-rezim-viac-v-priloheFri, 13 Mar 2020 10:30:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-423-oznam---s-ucinnostou-od-piatka-13032020-bude-po-dobu-dvoch-tyzdnov-v-primestskej-autobusovej-doprave-na-zaklade-rozhodnutia-ustredneho-krizoveho-stabu-sr-zavedeny-prazdninovy-rezim-viac-v-prilohe<![CDATA[OZNAM o nariadení nestránkových dní na obecnom úrade v Košickej Belej od 13.03.2020 do 23.03.2020 v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Celý oznam je v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-421-oznam-o-nariadeni-nestrankovych-dni-na-obecnom-urade-v-kosickej-belej-od-13032020-do-23032020-v-sulade-s-rozhodnutim-radu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-cely-oznam-je-v-priloheThu, 12 Mar 2020 13:39:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-421-oznam-o-nariadeni-nestrankovych-dni-na-obecnom-urade-v-kosickej-belej-od-13032020-do-23032020-v-sulade-s-rozhodnutim-radu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-cely-oznam-je-v-prilohe<![CDATA[Vyhlášky z ÚVZ SR ku koronavírusu. Vyhlášky sú v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-418-vyhlasky-z-vz-sr-ku-koronavirusu-vyhlasky-su-v-priloheTue, 10 Mar 2020 14:21:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-418-vyhlasky-z-vz-sr-ku-koronavirusu-vyhlasky-su-v-prilohe<![CDATA[Oznam pre klientov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-417-oznam-pre-klientov-z--radu-prace-socialnych-veci-a-rodiny-v-kosiciach-viac-sa-docitate-v-priloheTue, 10 Mar 2020 13:57:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-417-oznam-pre-klientov-z--radu-prace-socialnych-veci-a-rodiny-v-kosiciach-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Zber použitého rastlinného oleja z domácnosti do 18.03.2020. Použitý rastlinný olej môžete doniesť len v uzavretých PET FĽAŠIACH( od minerálky alebo jedlých olejov), na obecný úrad v Košickej Belej a to počas úradných hodín. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-416-zber-pouziteho-rastlinneho-oleja-z-domacnosti-do-18032020-pouzity-rastlinny-olej-mozete-doniest--len-v-uzavretych-pet-flasiach-od-mineralky-alebo-jedlych-olejov-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-a-to--pocas-uradnych-hodin-Mon, 09 Mar 2020 13:29:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-416-zber-pouziteho-rastlinneho-oleja-z-domacnosti-do-18032020-pouzity-rastlinny-olej-mozete-doniest--len-v-uzavretych-pet-flasiach-od-mineralky-alebo-jedlych-olejov-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-a-to--pocas-uradnych-hodin-<![CDATA[Usmernenie pre mestá a obce ku koronavírusu. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-415-usmernenie-pre-mesta-a-obce--ku-koronavirusu-viac-sa-docitate-v-priloheMon, 09 Mar 2020 13:20:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-415-usmernenie-pre-mesta-a-obce--ku-koronavirusu-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 10. zasadnutie OZ v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27.02.2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-411-pozyvame-vas-na-10-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-vo-stvrtok-27022020-o-1900-hod-v-zasadacke-obecneho-uraduMon, 24 Feb 2020 13:51:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-411-pozyvame-vas-na-10-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-vo-stvrtok-27022020-o-1900-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[28.2.2020 - Prerušenie dodávky elektriny dňa 28.2.2020 - chatová lokalita SÚTOKY 2]]>https://www.kosickabela.sk//--23-404-2822020---prerusenie-dodavky-elektriny-dna-2822020---chatova-lokalita-stoky-2Wed, 12 Feb 2020 15:17:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-404-2822020---prerusenie-dodavky-elektriny-dna-2822020---chatova-lokalita-stoky-2<![CDATA[26.2.2020 prerušenie dodávky elektriny chatové lokality: Turist Klub, Opatský Zlatník, Malá a Veľká Galová lúka, Zálom, Hájenka. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-403-2622020-prerusenie-dodavky-elektriny-chatove-lokality-turist-klub-opatsky-zlatnik-mala-a-velka--galova-luka-zalom-hajenka-viac-v-priloheWed, 12 Feb 2020 15:13:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-403-2622020-prerusenie-dodavky-elektriny-chatove-lokality-turist-klub-opatsky-zlatnik-mala-a-velka--galova-luka-zalom-hajenka-viac-v-prilohe<![CDATA[ZÁMER NA ODPREDAJ TRAKTORA ZETOR. Súťažný návrh je potrebné doručiť na obecný úrad v Košickej Belej, najneskôr do 17.02.2020. Obhliadka traktora je možná po tel. dohovore na tel. č. 0918 876 842. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-400-zamer-na-odpredaj-traktora-zetor-sutazny-navrh-je-potrebne--dorucit-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-najneskor-do-17022020-obhliadka-traktora-je-mozna-po-tel-dohovore-na-tel-c-0918-876-842-viac-sa-docitate-v-priloheWed, 29 Jan 2020 13:25:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-400-zamer-na-odpredaj-traktora-zetor-sutazny-navrh-je-potrebne--dorucit-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-najneskor-do-17022020-obhliadka-traktora-je-mozna-po-tel-dohovore-na-tel-c-0918-876-842-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na divadelné predstavenie "Rysavá jalovica", dňa 23.2.2020 v kultúrnom dome v Košickej Belej]]>https://www.kosickabela.sk//--23-401-pozvanka-na-divadelne-predstavenie-rysava-jalovica--dna-2322020-v-kulturnom-dome-v-kosickej-belejTue, 28 Jan 2020 10:46:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-401-pozvanka-na-divadelne-predstavenie-rysava-jalovica--dna-2322020-v-kulturnom-dome-v-kosickej-belej<![CDATA[UPOZORNENIE - Daňové priznanie do 31.01.2020. Upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti - stavby, pozemky v roku 2019 v obci Košická Belá, sú povinní podať daňové priznanie na obecný úrad v Košickej Belej do 31.1.2020.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-399-upozornenie---danove-priznanie-do-31012020-upozornujeme-obcanov-ktori-nadobudli-nehnutelnosti---stavby-pozemky-v-roku-2019-v-obci-kosicka-bela-su-povinni-podat-danove-priznanie-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-do-3112020Mon, 27 Jan 2020 20:52:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-399-upozornenie---danove-priznanie-do-31012020-upozornujeme-obcanov-ktori-nadobudli-nehnutelnosti---stavby-pozemky-v-roku-2019-v-obci-kosicka-bela-su-povinni-podat-danove-priznanie-na-obecny-urad-v-kosickej-belej-do-3112020<![CDATA[Oznamujeme občanom, že všetky VEREJNÉ VYHLÁŠKY sú zverejňované na tejto web stránke obce v záložke -okienku "ÚRADNÁ TABUĽA".]]>https://www.kosickabela.sk//--23-398-oznamujeme-obcanom-ze-vsetky-verejne-vyhlasky-su-zverejnovane-na-tejto-web-stranke-obce-v-zalozke--okienku-radna-tabulaMon, 27 Jan 2020 13:11:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-398-oznamujeme-obcanom-ze-vsetky-verejne-vyhlasky-su-zverejnovane-na-tejto-web-stranke-obce-v-zalozke--okienku-radna-tabula<![CDATA[Zber elektro odpadu v obci dňa 23.01.2020 o 08:30 h.Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-394-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-23012020-o-0830-hviac-v-priloheMon, 20 Jan 2020 19:22:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-394-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-23012020-o-0830-hviac-v-prilohe<![CDATA[POZVÁNKA na" Fašiangové hody 2020", dňa 18.1.2020 od 14:00 - 20.00 hod. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-388-pozvanka-na-fasiangove-hody-2020-dna-1812020-od-1400---2000-hod-viac-sa-docitate-v-priloheFri, 03 Jan 2020 08:03:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-388-pozvanka-na-fasiangove-hody-2020-dna-1812020-od-1400---2000-hod-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Rekonštrukcia strechy MŠ v obci Košická Belá. Zlepšenie kvality prostredia Materskej školy v obci Košická Belá." Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Program najmenej rozvinutých okresov."]]>https://www.kosickabela.sk//--23-393-rekonstrukcia-strechy-ms-v-obci-kosicka-bela-zlepsenie-kvality-prostredia-materskej-skoly-v-obci-kosicka-bela-realizovane-s-financnou-podporou-radu-podpredsedu-vlady-sr-pre-investicie-a-informatizaciu---program-najmenej-rozvinutych-okresovThu, 02 Jan 2020 13:12:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-393-rekonstrukcia-strechy-ms-v-obci-kosicka-bela-zlepsenie-kvality-prostredia-materskej-skoly-v-obci-kosicka-bela-realizovane-s-financnou-podporou-radu-podpredsedu-vlady-sr-pre-investicie-a-informatizaciu---program-najmenej-rozvinutych-okresov<![CDATA[POZVÁNKA na Zimný folklórny večer , dňa 28. decembra 2019 o 15:00 hod., v sále kultúrneho domu. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-384-pozvanka--na-zimny-folklorny-vecer--dna-28-decembra-2019--o-1500-hod-v-sale-kulturneho-domu-viac-sa-docitate-v-priloheThu, 19 Dec 2019 13:53:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-384-pozvanka--na-zimny-folklorny-vecer--dna-28-decembra-2019--o-1500-hod-v-sale-kulturneho-domu-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Obecný úrad uzavretý 23.12. a 31.12.2019. Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude vo vianočnom období uzavretý v dňoch 23.12.2019 a 31.12.2019. Ďakujme za porozumenie. Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2020. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-386-obecny-urad-uzavrety-2312-a-31122019-oznamujeme-obcanom-ze-obecny-urad-bude-vo-vianocnom-obdobi-uzavrety-v-dnoch-23122019-a-31122019-dakujme-za-porozumenie-prajeme-vam-krasne-vianoce-a-stastny-novy-rok-2020-Thu, 19 Dec 2019 13:08:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-386-obecny-urad-uzavrety-2312-a-31122019-oznamujeme-obcanom-ze-obecny-urad-bude-vo-vianocnom-obdobi-uzavrety-v-dnoch-23122019-a-31122019-dakujme-za-porozumenie-prajeme-vam-krasne-vianoce-a-stastny-novy-rok-2020-<![CDATA[Pozvánka na Beľanské Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14.12.2019, v čase od 15.00 - 20.00 hod.pred kultúrnym domom. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-379-pozvanka-na-belanske-vianocne-trhy-ktore-sa-uskutocnia-v-sobotu-14122019-v-case-od-1500---2000-hodpred-kulturnym-domom-viac-sa-docitate-v-priloheWed, 11 Dec 2019 10:16:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-379-pozvanka-na-belanske-vianocne-trhy-ktore-sa-uskutocnia-v-sobotu-14122019-v-case-od-1500---2000-hodpred-kulturnym-domom-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Cestovné poriadky platné od 15.12.2019 pre autobusové spojenia - Dávame do pozornosti, že od pondelka 16.12.2019 pribudol nový spoj s odchodom o 07:05 hod. z Košickej Belej do Košíc. Rozpis odchodov autobusov je v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-383-cestovne-poriadky-platne-od-15122019-pre--autobusove-spojenia-----davame-do-pozornosti-ze-od-pondelka-16122019-pribudol-novy-spoj--s-odchodom-o-0705-hod-z-kosickej-belej-do-kosic-rozpis-odchodov-autobusov-je-v-priloheTue, 10 Dec 2019 13:12:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-383-cestovne-poriadky-platne-od-15122019-pre--autobusove-spojenia-----davame-do-pozornosti-ze-od-pondelka-16122019-pribudol-novy-spoj--s-odchodom-o-0705-hod-z-kosickej-belej-do-kosic-rozpis-odchodov-autobusov-je-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 9. zasadnutie OZ v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční v stredu 11.12.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-382-pozyvame--vas-na-9-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-v-stredu-11122019-o-1800-hod-v-zasadacke-obecneho-uraduFri, 06 Dec 2019 11:08:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-382-pozyvame--vas-na-9-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-v-stredu-11122019-o-1800-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Oznam. Srdečne Vás pozývame na výrobu adventných vencov, ktorá sa uskutoční v sobotu 30.11.2019, so začiatkom o 16:00 hod., v kultúrnom dome. Doneste si zo sebou sviečky a podstavce pod sviečky, ostatný materiál je zabezpečený. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-377-oznam-srdecne-vas-pozyvame-na-vyrobu-adventnych-vencov-ktora-sa-uskutocni-v-sobotu-30112019-so-zaciatkom-o-1600-hod-v-kulturnom-dome-doneste-si-zo-sebou-sviecky-a-podstavce-pod-sviecky-ostatny-material-je-zabezpeceny-Sat, 23 Nov 2019 22:35:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-377-oznam-srdecne-vas-pozyvame-na-vyrobu-adventnych-vencov-ktora-sa-uskutocni-v-sobotu-30112019-so-zaciatkom-o-1600-hod-v-kulturnom-dome-doneste-si-zo-sebou-sviecky-a-podstavce-pod-sviecky-ostatny-material-je-zabezpeceny-<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR - informácie pre voliča. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-375-volby-do-narodnej-rady-sr---informacie-pre-volica-viac-v-priloheTue, 05 Nov 2019 12:57:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-375-volby-do-narodnej-rady-sr---informacie-pre-volica-viac-v-prilohe<![CDATA[Zámery na odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa - manž. Takáčovci, manž. Sakáčovci a H. Halászová. Uznesenia sú v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-373-zamery-na-odpredaj-pozemkov-z-dovodu-osobitneho-zretela---manz-takacovci--manz-sakacovci-a--h-halaszova-uznesenia-su-v-priloheThu, 31 Oct 2019 13:38:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-373-zamery-na-odpredaj-pozemkov-z-dovodu-osobitneho-zretela---manz-takacovci--manz-sakacovci-a--h-halaszova-uznesenia-su-v-prilohe<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny v chatovej lokalite v kat. území Malý Folkmár, dňa 7.11.2019, v čase od 07:40 h. - 16:00 h.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-372-prerusenie-distribucie-elektriny-v-chatovej-lokalite-v-kat-uzemi-maly-folkmar-dna-7112019-v-case-od-0740-h---1600-hThu, 24 Oct 2019 15:16:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-372-prerusenie-distribucie-elektriny-v-chatovej-lokalite-v-kat-uzemi-maly-folkmar-dna-7112019-v-case-od-0740-h---1600-h<![CDATA[Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - OZNAM. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-371-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020---oznam-Thu, 24 Oct 2019 14:41:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-371-volby-do-narodnej-rady-sr-v-roku-2020---oznam-<![CDATA[Pozývame Vás na 8. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 21.10.2019 so začiatkom o 19:00 h. v zasadačke obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-370-pozyvame-vas-na-8-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-21102019-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uraduFri, 18 Oct 2019 09:33:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-370-pozyvame-vas-na-8-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-21102019-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Oznámenie o doručení písomnosti pre Igor Weber, trvale bytom Košická Belá . Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-369-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-igor-weber-trvale-bytom-kosicka-bela--viac-sa-docitate-v-priloheWed, 16 Oct 2019 15:35:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-369-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-igor-weber-trvale-bytom-kosicka-bela--viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Oznam o uzávierke cesty počas 45. ročníka RALLY KOŠICE dňa 20.10.2019 (nedeľa). Cesta bude uzavretá medzi Košicami ( časť Baránok) a Košickou Belou od 08:25 do cca 13:30 hod.Program a info o uzávierke cesty sú v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-365-oznam-o-uzavierke-cesty-pocas-45-rocnika-rally-kosice-dna-20102019-nedela-cesta-bude-uzavreta--medzi-kosicami--cast-baranok-a-kosickou-belou-od-0825-do-cca-1330-hodprogram-a-info-o-uzavierke-cesty-su-v-priloheWed, 16 Oct 2019 10:27:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-365-oznam-o-uzavierke-cesty-pocas-45-rocnika-rally-kosice-dna-20102019-nedela-cesta-bude-uzavreta--medzi-kosicami--cast-baranok-a-kosickou-belou-od-0825-do-cca-1330-hodprogram-a-info-o-uzavierke-cesty-su-v-prilohe<![CDATA[Obec Košická Belá Vás srdečne pozýva na prednášku - KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH, v utorok 15.10.2019 o 19:00 hod., ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu.Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-363-obec-kosicka-bela-vas-srdecne-pozyva-na-prednasku---kompostovanie-v-komposteroch-v-utorok-15102019-o-1900-hod-ktora-sa-bude-konat-v-sale-kulturneho-domuviac-v-priloheMon, 14 Oct 2019 16:49:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-363-obec-kosicka-bela-vas-srdecne-pozyva-na-prednasku---kompostovanie-v-komposteroch-v-utorok-15102019-o-1900-hod-ktora-sa-bude-konat-v-sale-kulturneho-domuviac-v-prilohe<![CDATA[Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice]]>https://www.kosickabela.sk//--23-362-rekonstrukcia-hasicskej-zbrojniceWed, 09 Oct 2019 16:36:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-362-rekonstrukcia-hasicskej-zbrojnice<![CDATA[Pozvánka. "Mesiac úcty k starším", dňa 13.10.2019 o 15:30 hod. v sále kultúrneho domu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-360-pozvanka-mesiac-ucty-k-starsim-dna-13102019-o-1530-hod-v-sale-kulturneho-domuMon, 07 Oct 2019 13:09:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-360-pozvanka-mesiac-ucty-k-starsim-dna-13102019-o-1530-hod-v-sale-kulturneho-domu<![CDATA[Oznam- dôležité upozornenie pre chovateľov ošípaných !!! Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-358-oznam--dolezite-upozornenie-pre-chovatelov-osipanych---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice---okolie-viac-sa-docitate-v-priloheMon, 30 Sep 2019 14:16:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-358-oznam--dolezite-upozornenie-pre-chovatelov-osipanych---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice---okolie-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Oznam - "POTOKY" - 08.10.2019, prerušenie dodávky elektriny. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-357-oznam---potoky----08102019-prerusenie-dodavky-elektriny-viac-sa-docitate-v-priloheMon, 30 Sep 2019 07:50:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-357-oznam---potoky----08102019-prerusenie-dodavky-elektriny-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefína Poláčeková. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-354-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-jozefina-polacekova-viac-v-priloheFri, 20 Sep 2019 12:00:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-354-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti-pre-jozefina-polacekova-viac-v-prilohe<![CDATA[Oznam. Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, že z dôvodu veľkého počtu chorých detí, bude MŠ od 17.09. - 20.09.2019 zatvorená. Žiada rodičov detí MŠ, aby si dnes 16.09.2019, prišli do škôlky pre prádlo.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-352-oznam-riaditelka-ms-oznamuje-rodicom-deti-ze-z-dovodu-velkeho-poctu-chorych-deti-bude-ms-od-1709---20092019-zatvorena-ziada-rodicov-deti-ms-aby-si--dnes-16092019-prisli-do-skolky-pre-pradloMon, 16 Sep 2019 12:33:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-352-oznam-riaditelka-ms-oznamuje-rodicom-deti-ze-z-dovodu-velkeho-poctu-chorych-deti-bude-ms-od-1709---20092019-zatvorena-ziada-rodicov-deti-ms-aby-si--dnes-16092019-prisli-do-skolky-pre-pradlo<![CDATA[Oznam. Obvodná lekárka, MUDr. Golianová, oznamuje občanom, že od 16.09.-27.09.2019 čerpá dovolenku.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-351-oznam-obvodna-lekarka-mudr-golianova-oznamuje-obcanom-ze-od-1609-27092019-cerpa-dovolenkuSat, 14 Sep 2019 08:15:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-351-oznam-obvodna-lekarka-mudr-golianova-oznamuje-obcanom-ze-od-1609-27092019-cerpa-dovolenku<![CDATA[Pozvánka. Dňa 8.9.2019 o 15:00 h. sa uskutoční posvätenie pamätnej tabule nášmu rodákovi J. Em. Jánovi Kardinálovi Scitovskému, ktorý začal blahorečenie sv. Košických mučeníkov. Srdečne Vás pozývame. Viac sa dočítate v prílohe. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-348-pozvanka-dna--892019--o-1500-h-sa-uskutocni-posvatenie-pamatnej-tabule-nasmu-rodakovi-j-em-janovi-kardinalovi-scitovskemu-ktory-zacal-blahorecenie-sv-kosickych-mucenikov-srdecne-vas-pozyvame-viac-sa-docitate-v-prilohe-Mon, 02 Sep 2019 12:53:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-348-pozvanka-dna--892019--o-1500-h-sa-uskutocni-posvatenie-pamatnej-tabule-nasmu-rodakovi-j-em-janovi-kardinalovi-scitovskemu-ktory-zacal-blahorecenie-sv-kosickych-mucenikov-srdecne-vas-pozyvame-viac-sa-docitate-v-prilohe-<![CDATA[Pozývame Vás na 7. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 30.08.2019, so začiatkom o 19:00 h. v zasadačke obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-345-pozyvame-vas-na-7-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-30082019-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uraduTue, 27 Aug 2019 10:46:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-345-pozyvame-vas-na-7-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-30082019-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Sútoky 1 a 2 - dňa 28.augusta 2019, prerušenie dodávky elektriny. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-342-sutoky-1-a-2---dna-28augusta-2019-prerusenie-dodavky-elektriny-viac-sa-docitate-v-priloheMon, 12 Aug 2019 09:13:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-342-sutoky-1-a-2---dna-28augusta-2019-prerusenie-dodavky-elektriny-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na celodenný výlet dňa 23.8.2019, Stará Ľubovňa - Vyšné Ružbachy. Prihlásiť sa môžete najneskôr do pondelka 19. 08.2019 !!! Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-336-pozvanka-na-celodenny-vylet-dna-2382019-stara-lubovna----vysne-ruzbachy-prihlasit-sa-mozete-najneskor-do-pondelka-19-082019---viac-sa-docitate-v-priloheFri, 09 Aug 2019 13:40:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-336-pozvanka-na-celodenny-vylet-dna-2382019-stara-lubovna----vysne-ruzbachy-prihlasit-sa-mozete-najneskor-do-pondelka-19-082019---viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[ZÁKAZ KÚPANIA SA VO VODE - vodná nádrž Ružín v okrese Košice- okolie od 29.07.2019. Rozhodnutie RÚVZ v Košiciach je v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-339-zakaz--kpania-sa-vo-vode----vodna-nadrz-ruzin-v-okrese-kosice--okolie-od-29072019-rozhodnutie-rvz-v-kosiciach-je-v-priloheTue, 30 Jul 2019 14:02:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-339-zakaz--kpania-sa-vo-vode----vodna-nadrz-ruzin-v-okrese-kosice--okolie-od-29072019-rozhodnutie-rvz-v-kosiciach-je-v-prilohe<![CDATA[Oznámenie o doručení písomnosti pre Igor Weber. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-338-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti--pre-igor-weber-viac-v-priloheMon, 29 Jul 2019 13:20:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-338-oznamenie-o-doruceni-pisomnosti--pre-igor-weber-viac-v-prilohe<![CDATA[Žiadosť o pomoc pri hľadaní psíka - fenky]]>https://www.kosickabela.sk//--23-337-ziadost-o-pomoc--pri-hladani-psika---fenkyTue, 23 Jul 2019 13:57:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-337-ziadost-o-pomoc--pri-hladani-psika---fenky<![CDATA[SÚTOKY 1 a 2, plánované prerušenie dodávky elektriny v dňoch 15.7.- 18.7.2019 a 22.7., 23.7 a 31.7.2019. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-333-stoky-1-a-2-planovane-prerusenie-dodavky-elektriny-v-dnoch-157--1872019-a-227-237-a-3172019-viac-v-priloheFri, 05 Jul 2019 09:59:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-333-stoky-1-a-2-planovane-prerusenie-dodavky-elektriny-v-dnoch-157--1872019-a-227-237-a-3172019-viac-v-prilohe<![CDATA[Oznam. Mestské lesy Košice a.s. ponúkajú na predaj za zvýhodnenú cenu ihličnaté palivové drevo na kúrenie. Viac sa dočítate v prílohe. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-334-oznam-mestske-lesy-kosice-as-ponukaju-na-predaj-za-zvyhodnenu-cenu-ihlicnate-palivove-drevo-na-kurenie-viac--sa-docitate-v-prilohe-Thu, 04 Jul 2019 09:43:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-334-oznam-mestske-lesy-kosice-as-ponukaju-na-predaj-za-zvyhodnenu-cenu-ihlicnate-palivove-drevo-na-kurenie-viac--sa-docitate-v-prilohe-<![CDATA[ Pozývame Vás na verejné zasadnutie OZ ,dňa 26.6.2019 o 19:00 h. v zasadačke obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-329--pozyvame-vas-na-verejne-zasadnutie-oz-dna-2662019-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uraduThu, 20 Jun 2019 11:27:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-329--pozyvame-vas-na-verejne-zasadnutie-oz-dna-2662019-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Pozvánka na deň 22.06.2019 - slávnostné zhromaždenie pri pomníku československých legionárov na Železnom vrchu, pri príležitosti 100. výročia bojov o územie Československa. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-326-pozvanka--na-den-22062019---slavnostne-zhromazdenie-pri-pomniku-ceskoslovenskych-legionarov-na-zeleznom-vrchu-pri-prilezitosti-100-vyrocia-bojov-o-uzemie-ceskoslovenska-viac-sa-docitate-v-priloheTue, 11 Jun 2019 14:14:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-326-pozvanka--na-den-22062019---slavnostne-zhromazdenie-pri-pomniku-ceskoslovenskych-legionarov-na-zeleznom-vrchu-pri-prilezitosti-100-vyrocia-bojov-o-uzemie-ceskoslovenska-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[Zber elektro odpadu v obci dňa 25.6.2019 o 08:30 h. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-327-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-2562019-o-0830-h-viac-v-priloheMon, 10 Jun 2019 15:36:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-327-zber-elektro-odpadu-v-obci-dna-2562019-o-0830-h-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na celodenný výlet do Maďarska, 11.07.2019 - mesto Nyíregyháza, ktorý sa uskutoční dňa 11.7.2019. Prihlásiť sa môžete u p. Hudákovej na tel.čísle 0918089090. Viac sa dočítate v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-323-pozvanka-na-celodenny-vylet-do-madarska-11072019---mesto-nyiregyhaza-ktory-sa-uskutocni-dna-1172019-prihlasit-sa-mozete-u-p-hudakovej-na-telcisle-0918089090-viac-sa-docitate-v-priloheFri, 31 May 2019 11:12:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-323-pozvanka-na-celodenny-vylet-do-madarska-11072019---mesto-nyiregyhaza-ktory-sa-uskutocni-dna-1172019-prihlasit-sa-mozete-u-p-hudakovej-na-telcisle-0918089090-viac-sa-docitate-v-prilohe<![CDATA[ Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu. Oznam z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice- okolie. Informácie sú uvedené v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-320--zabijanie-osipanych-pre-sukromnu-domacu-spotrebu-oznam-z-regionalnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-kosice--okolie--informacie-su-uvedene-v-priloheWed, 29 May 2019 09:39:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-320--zabijanie-osipanych-pre-sukromnu-domacu-spotrebu-oznam-z-regionalnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-kosice--okolie--informacie-su-uvedene-v-prilohe<![CDATA[Oznam o výrube náletových drevín pod vedeniami VVN v obci Košická Belá. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-319-oznam-o-vyrube-naletovych-drevin-pod-vedeniami-vvn--v-obci-kosicka-bela-viac-v-priloheThu, 23 May 2019 10:51:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-319-oznam-o-vyrube-naletovych-drevin-pod-vedeniami-vvn--v-obci-kosicka-bela-viac-v-prilohe<![CDATA[20., 21. a 24. mája 2019 bude v niektorých častiach obce Košická Belá prerušená dodávka elektriny, v čase od 08:30 do 13:30 h. V prílohe sú uvedené oblasti a konkrétne súpisné čísla domov, ktorých sa to konkrétne týka.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-314-20-21-a-24-maja-2019--bude-v-niektorych-castiach-obce-kosicka-bela-prerusena-dodavka--elektriny-v-case-od-0830-do-1330-h-v--prilohe-su-uvedene-oblasti--a-konkretne-supisne-cisla-domov-ktorych-sa-to-konkretne-tykaFri, 10 May 2019 12:09:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-314-20-21-a-24-maja-2019--bude-v-niektorych-castiach-obce-kosicka-bela-prerusena-dodavka--elektriny-v-case-od-0830-do-1330-h-v--prilohe-su-uvedene-oblasti--a-konkretne-supisne-cisla-domov-ktorych-sa-to-konkretne-tyka<![CDATA[Sútoky II - dňa 22.05.2019 - odstávka elektriny. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-317-sutoky-ii---dna-22052019---odstavka-elektriny-viac-v-priloheThu, 09 May 2019 09:30:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-317-sutoky-ii---dna-22052019---odstavka-elektriny-viac-v-prilohe<![CDATA[Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 02.05.2019 v čase od 8,00 do 14,00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Košické Hámre od penziónu Chatisko po hotel Lesanka z dôvodu údržby na vod. sieti.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-313-vychodoslovenska-vodarenska-spolocnost-as-kosice-vam-oznamuje-ze-dna-02052019--v-case-od-800-do-1400-hod--bude-prerusena-dodavka-vody-z-verejneho-vodovodu-v-obci-kosicke-hamre-od-penzionu-chatisko-po-hotel-lesanka---z-dovodu-udrzby--na-vod-sietiWed, 24 Apr 2019 10:46:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-313-vychodoslovenska-vodarenska-spolocnost-as-kosice-vam-oznamuje-ze-dna-02052019--v-case-od-800-do-1400-hod--bude-prerusena-dodavka-vody-z-verejneho-vodovodu-v-obci-kosicke-hamre-od-penzionu-chatisko-po-hotel-lesanka---z-dovodu-udrzby--na-vod-sieti<![CDATA[Chatové lokality v okolí LESANKY a ZLATNÍK - odstávka elektriny v dňoch 25. a 26. apríla 2019. Podrobnejší rozpis je uvedený v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-309-chatove-lokality-v-okoli-lesanky-a-zlatnik----odstavka-elektriny-v-dnoch-25-a-26-aprila-2019-podrobnejsi-rozpis-je-uvedeny-v-priloheMon, 22 Apr 2019 10:04:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-309-chatove-lokality-v-okoli-lesanky-a-zlatnik----odstavka-elektriny-v-dnoch-25-a-26-aprila-2019-podrobnejsi-rozpis-je-uvedeny-v-prilohe<![CDATA[Dňa 27.4.2019 v čase od 08:00 - 10:00 h., obv. veterinár MVDr. Skalický, bude čipovať psov a očkovať psov proti besnote, pred budovou obecného úradu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-310-dna-2742019-v-case-od-0800---1000-h---obv--veterinar-mvdr-skalicky-bude-cipovat--psov-a-ockovat--psov-proti--besnote-pred-budovou-obecneho-uraduSun, 21 Apr 2019 10:21:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-310-dna-2742019-v-case-od-0800---1000-h---obv--veterinar-mvdr-skalicky-bude-cipovat--psov-a-ockovat--psov-proti--besnote-pred-budovou-obecneho-uradu<![CDATA[Zápis detí do Materskej školy v Košickej Belej na šk. rok 2019/2020 od 01.04.-30.04.2019. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-304-zapis-deti-do-materskej-skoly-v-kosickej-belej--na-sk-rok-20192020-od-0104-30042019-viac-v-priloheMon, 01 Apr 2019 10:59:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-304-zapis-deti-do-materskej-skoly-v-kosickej-belej--na-sk-rok-20192020-od-0104-30042019-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie OZ v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční 28.03.2019 o 18:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Košickej Belej.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-308-pozyvame-vas-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-28032019-o-1830-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-kosickej-belejWed, 27 Mar 2019 13:55:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-308-pozyvame-vas-na-mimoriadne-zasadnutie-oz-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-28032019-o-1830-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-kosickej-belej<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch a lesných pozemkoch v okrese Košice-okolie, dňom 21.03.2019 od 08:00 hod. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-307-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru--na-pozemkoch-a-lesnych-pozemkoch-v-okrese-kosice-okolie--dnom-21032019-od-0800-hod-viac--v-priloheFri, 22 Mar 2019 09:36:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-307-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru--na-pozemkoch-a-lesnych-pozemkoch-v-okrese-kosice-okolie--dnom-21032019-od-0800-hod-viac--v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 2. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Košickej Belej, ktoré sa bude konať, dňa 22.03.2019 o 19:00 h., v zasadačke obecného úradu . ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-306-pozyvame-vas--na-2-verejne-zasadnutie--obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-ktore-sa-bude-konat--dna-22032019-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu--Tue, 19 Mar 2019 15:18:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-306-pozyvame-vas--na-2-verejne-zasadnutie--obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-ktore-sa-bude-konat--dna-22032019-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu--<![CDATA[Pozvánka na "Deň otvorených dverí na vodnej stavbe Ružín", pre verejnosť dňa 23.03.2019 v čase od 09:00 - 15:00 h. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-303-pozvanka-na-den-otvorenych-dveri-na-vodnej-stavbe-ruzin-pre-verejnost-dna-23032019-v-case-od-0900---1500-h-viac-v-priloheWed, 13 Mar 2019 08:51:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-303-pozvanka-na-den-otvorenych-dveri-na-vodnej-stavbe-ruzin-pre-verejnost-dna-23032019-v-case-od-0900---1500-h-viac-v-prilohe<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 08.03.2019 do odvolania. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-302-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-08032019-do-odvolania-viac-v-priloheFri, 08 Mar 2019 12:08:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-302-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-08032019-do-odvolania-viac-v-prilohe<![CDATA[Hľadá sa fenka vlčiaka, ktorú videli potulovať sa po našej obci. Ak by ju niekto videl, kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0907 602 537.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-299-hlada-sa-fenka-vlciaka-ktoru-videli-potulovat-sa-po-nasej-obci-ak-by-ju-niekto-videl-kontaktujte-majitela-na-tel-cisle-0907-602-537Sun, 24 Feb 2019 16:19:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-299-hlada-sa-fenka-vlciaka-ktoru-videli-potulovat-sa-po-nasej-obci-ak-by-ju-niekto-videl-kontaktujte-majitela-na-tel-cisle-0907-602-537<![CDATA[Informácia. Žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR, konaných 16. marca 2019 a 30.marca 2019, môžete podávať na mailovej adrese: obeckosickabela@gmail.com]]>https://www.kosickabela.sk//--23-295-informacia-ziadosti-na-vydanie-hlasovacieho-preukazu-na-volby-prezidenta-sr-konanych-16-marca-2019-a-30marca-2019-mozete-podavat--na-mailovej-adrese-obeckosickabelagmailcomFri, 15 Feb 2019 07:57:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-295-informacia-ziadosti-na-vydanie-hlasovacieho-preukazu-na-volby-prezidenta-sr-konanych-16-marca-2019-a-30marca-2019-mozete-podavat--na-mailovej-adrese-obeckosickabelagmailcom<![CDATA[14.02.2019 -Chatová lokalita "POTOKY". Oznamujeme občanom, že v uvedený deň bude prerušená dodávka elektriny v tejto lokalite z dôvodu plánovanej odstávky. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-293-14022019--chatova-lokalita-potoky--oznamujeme-obcanom-ze-v-uvedeny-den-bude-prerusena-dodavka-elektriny-v-tejto-lokalite-z-dovodu-planovanej-odstavky-viac-v-priloheMon, 28 Jan 2019 10:10:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-293-14022019--chatova-lokalita-potoky--oznamujeme-obcanom-ze-v-uvedeny-den-bude-prerusena-dodavka-elektriny-v-tejto-lokalite-z-dovodu-planovanej-odstavky-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na "Fašiangové hody", ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. januára 2019, ktoré sa začínajú o 13:00 h. programom pre deti v sále kultúrneho domu. Program nájdete v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-289-pozyvame-vas-na-fasiangove-hody-ktore-sa-uskutocnia-v-sobotu-26-januara-2019-ktore-sa-zacinaju-o-1300-h-programom-pre-deti-v-sale-kulturneho-domu-program-najdete-v-priloheMon, 21 Jan 2019 18:53:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-289-pozyvame-vas-na-fasiangove-hody-ktore-sa-uskutocnia-v-sobotu-26-januara-2019-ktore-sa-zacinaju-o-1300-h-programom-pre-deti-v-sale-kulturneho-domu-program-najdete-v-prilohe<![CDATA[Upozornenie- DAŇOVÉ PRIZNANIE do 31.1.2019. Upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti v roku 2018 - pozemky alebo stavby, že sú povinní do 31.01. 2019, podať daňové priznanie na OcÚ v Košickej Belej. Tlačívá nájdete v okienku "AKO VYBAVIŤ"-mies]]>https://www.kosickabela.sk//--23-288-upozornenie--danove-priznanie-do-3112019-upozornujeme-obcanov-ktori-nadobudli--nehnutelnosti-v-roku-2018---pozemky-alebo-stavby-ze-su-povinni-do-3101-2019--podat-danove-priznanie-na-oc-v-kosickej-belej-tlaciva-najdete-v-okienku-ako-vybavit-miesMon, 14 Jan 2019 11:02:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-288-upozornenie--danove-priznanie-do-3112019-upozornujeme-obcanov-ktori-nadobudli--nehnutelnosti-v-roku-2018---pozemky-alebo-stavby-ze-su-povinni-do-3101-2019--podat-danove-priznanie-na-oc-v-kosickej-belej-tlaciva-najdete-v-okienku-ako-vybavit-mies<![CDATA[Pozývame Vás na "Obecnú sánkovačku", ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. januára so začiatkom o 12:30 hod., nad futbalovým ihriskom na Briežku. Pre deti sú prichystané súťaže a konský záprah. O občerstvenie je postarané.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-287-pozyvame-vas-na-obecnu-sankovacku-ktora-sa-uskutocni-v-nedelu-13-januara-so-zaciatkom-o-1230-hod-nad-futbalovym-ihriskom-na-briezku-pre-deti-su-prichystane-sutaze-a-konsky-zaprah-o-obcerstvenie-je-postaraneThu, 10 Jan 2019 17:10:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-287-pozyvame-vas-na-obecnu-sankovacku-ktora-sa-uskutocni-v-nedelu-13-januara-so-zaciatkom-o-1230-hod-nad-futbalovym-ihriskom-na-briezku-pre-deti-su-prichystane-sutaze-a-konsky-zaprah-o-obcerstvenie-je-postarane<![CDATA[POZVÁNKA na Zimný folklórny večer", dňa 29.12.2018 so začiatkom o 16:00 h. v sále kultúrneho domu. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-272-pozvanka-na-zimny-folklorny-vecer--dna-29122018-so-zaciatkom-o-1600-h-v-sale--kulturneho-domu-viac-v-priloheFri, 21 Dec 2018 09:44:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-272-pozvanka-na-zimny-folklorny-vecer--dna-29122018-so-zaciatkom-o-1600-h-v-sale--kulturneho-domu-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční v piatok 21.12.2018 so začiatkom o 19:00 h. v zasadačke obecného úradu. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-276-pozyvame-vas-na-verejne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-21122018-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu-viac-v-priloheTue, 18 Dec 2018 15:32:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-276-pozyvame-vas-na-verejne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-21122018-so-zaciatkom-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na vianočné trhy dňa 09.12.2018, v čase od 16:00 -20:00 h, pred kultúrnym domom v Košickej Belej. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-268-pozvanka-na-vianocne-trhy-dna-09122018-v-case-od-1600--2000-h-pred-kulturnym-domom-v-kosickej-belej-viac-v-priloheFri, 30 Nov 2018 08:48:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-268-pozvanka-na-vianocne-trhy-dna-09122018-v-case-od-1600--2000-h-pred-kulturnym-domom-v-kosickej-belej-viac-v-prilohe<![CDATA[POZVÁNKA. Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční v stredu 28.novembra 2018, so začiatkom o 18:00 hod., v sále kultúrneho domu.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-265-pozvanka---pozyvame-vas--na-ustanovujuce-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej--ktore-sa-uskutocni-v-stredu-28novembra-2018-so-zaciatkom-o-1800-hod-v-sale--kulturneho-domuFri, 23 Nov 2018 22:35:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-265-pozvanka---pozyvame-vas--na-ustanovujuce-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej--ktore-sa-uskutocni-v-stredu-28novembra-2018-so-zaciatkom-o-1800-hod-v-sale--kulturneho-domu<![CDATA[Pozývame Vás na tvorivé dielne " Výrobu adventných vencov", ktoré sa uskutočnia vo štvrtok, 29. novembra 2018, so začiatkom o 17:00 hod. v sále kultúrneho domu. Tešíme sa na Vašu účasť.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-266-pozyvame-vas-na-tvorive-dielne--vyrobu-adventnych-vencov-ktore-sa-uskutocnia-vo-stvrtok-29-novembra-2018-so-zaciatkom-o-1700-hod-v-sale-kulturneho-domu-tesime-sa-na-vasu-ucastFri, 23 Nov 2018 22:26:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-266-pozyvame-vas-na-tvorive-dielne--vyrobu-adventnych-vencov-ktore-sa-uskutocnia-vo-stvrtok-29-novembra-2018-so-zaciatkom-o-1700-hod-v-sale-kulturneho-domu-tesime-sa-na-vasu-ucast<![CDATA[Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018,pre obec Košická Belá]]>https://www.kosickabela.sk//--23-263-vysledky-volieb--vo-volbach-do-organov-samospravy-obci--10112018pre-obec-kosicka-belaMon, 12 Nov 2018 09:19:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-263-vysledky-volieb--vo-volbach-do-organov-samospravy-obci--10112018pre-obec-kosicka-bela<![CDATA[Upozorňujeme majiteľov psov, že každý pes musí byť v evidencii obce a mať známku. Občania, ktorí tak neurobili a nemajú prihlásených psov, nech tak urobia najneskôr do 26. októbra 2018. Majiteľovi neprihláseného psa po tomto termíne bude vyrúbená pokuta.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-255-upozornujeme-majitelov-psov-ze-kazdy-pes-musi-byt-v-evidencii-obce-a-mat-znamku-obcania-ktori-tak-neurobili-a-nemaju-prihlasenych-psov-nech-tak-urobia-najneskor-do-26-oktobra-2018-majitelovi-neprihlaseneho-psa-po-tomto-termine-bude-vyrubena-pokutaMon, 22 Oct 2018 15:55:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-255-upozornujeme-majitelov-psov-ze-kazdy-pes-musi-byt-v-evidencii-obce-a-mat-znamku-obcania-ktori-tak-neurobili-a-nemaju-prihlasenych-psov-nech-tak-urobia-najneskor-do-26-oktobra-2018-majitelovi-neprihlaseneho-psa-po-tomto-termine-bude-vyrubena-pokuta<![CDATA[Oznamujeme občanom , že z dôvodu medzinárodnej súťaže 44. RALLY KOŠICE, bude dňa 20.10.2018 (sobota), cesta v úseku Čermeľ- Alpínka-Jahodná-Košická Belá,v čase od 13:00 do 19:30 hod. úplne uzavretá ( s riadeným prepúšťaním). Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-253-oznamujeme-obcanom---ze-z-dovodu-medzinarodnej-sutaze-44-rally-kosice-bude-dna-20102018-sobota-cesta-v-useku-cermel--alpinka-jahodna-kosicka-belav-case-od-1300-do-1930-hod-uplne-uzavreta--s-riadenym-prepustanim-viac-v-priloheWed, 10 Oct 2018 09:36:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-253-oznamujeme-obcanom---ze-z-dovodu-medzinarodnej-sutaze-44-rally-kosice-bude-dna-20102018-sobota-cesta-v-useku-cermel--alpinka-jahodna-kosicka-belav-case-od-1300-do-1930-hod-uplne-uzavreta--s-riadenym-prepustanim-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 23. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať, dňa 12.10.2018 o 19:00 h., v zasadačke obecného úradu . ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-254-pozyvame-vas--na-23-zasadnutie--oz-ktore-sa-bude-konat--dna-12102018-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu--Tue, 09 Oct 2018 12:44:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-254-pozyvame-vas--na-23-zasadnutie--oz-ktore-sa-bude-konat--dna-12102018-o-1900-h-v-zasadacke-obecneho-uradu--<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 07.09.2018]]>https://www.kosickabela.sk//--23-247-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-dnom-07092018Mon, 17 Sep 2018 13:05:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-247-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-dnom-07092018<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.09.2018 - chatová lokalita "ZLATNÍK". Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-241-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-13092018----chatova-lokalita-zlatnik-viac-v-priloheMon, 20 Aug 2018 10:09:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-241-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-13092018----chatova-lokalita-zlatnik-viac-v-prilohe<![CDATA[Odvolanie zákazu využívanie lesov v okrese KE- okolie verejnosťou dňom 16.08.2018. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-242-odvolanie-zakazu-vyuzivanie-lesov-v-okrese-ke--okolie-verejnostou-dnom-16082018--viac-v-priloheFri, 17 Aug 2018 13:12:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-242-odvolanie-zakazu-vyuzivanie-lesov-v-okrese-ke--okolie-verejnostou-dnom-16082018--viac-v-prilohe<![CDATA[Zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 03. augusta 2018 a vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečím vzniku požiaru od 01.08.2018. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-240-zakaz-vyuzivania-lesov-verejnostou-v-case-od-03-augusta-2018-a-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecim-vzniku-poziaru-od-01082018--viac-v-priloheFri, 03 Aug 2018 11:03:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-240-zakaz-vyuzivania-lesov-verejnostou-v-case-od-03-augusta-2018-a-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecim-vzniku-poziaru-od-01082018--viac-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na 22. zasadnutie OZ dňa 06.08.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-239-pozvanka-na-22-zasadnutie-oz-dna-06082018-o-1900-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu-viac-v-priloheFri, 03 Aug 2018 10:54:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-239-pozvanka-na-22-zasadnutie-oz-dna-06082018-o-1900-hod-v-zasadacke-obecneho-uradu-viac-v-prilohe<![CDATA[DEŇ OBCE KOŠICKÁ BELÁ - 28. júla 2018. Srdečne Vás pozývame. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-236-den-obce-kosicka-bela---28-jula-2018-srdecne-vas-pozyvame-viac-v-priloheMon, 23 Jul 2018 15:42:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-236-den-obce-kosicka-bela---28-jula-2018-srdecne-vas-pozyvame-viac-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. júla 2018, so začiatkom o 19:00 hod.,v zasadačke obecného úradu]]>https://www.kosickabela.sk//--23-237-pozyvame-vas-na-21-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-pondelok-23-jula-2018-so-zaciatkom-o-1900-hodv-zasadacke-obecneho-uraduFri, 20 Jul 2018 08:38:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-237-pozyvame-vas-na-21-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-pondelok-23-jula-2018-so-zaciatkom-o-1900-hodv-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Prerušenie dodávky elektriny v chatových lokalitách : dňa 13. júla - pri Penzióne Sivec a Chatisko , dňa 18. júla - Nad bufetom Bradanom, dňa 23. júla - Turist-klub a Autocamping a Malý Zlatník pri Opátke, dňa 24. júla POTOKY. Viac o čase v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-234-prerusenie-dodavky-elektriny-v-chatovych-lokalitach--dna-13-jula----pri-penzione-sivec-a--chatisko--dna-18-jula----nad-bufetom-bradanom-dna-23-jula---turist-klub-a-autocamping-a-maly-zlatnik-pri-opatke-dna-24-jula-potoky-viac-o-case-v-priloheTue, 03 Jul 2018 09:34:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-234-prerusenie-dodavky-elektriny-v-chatovych-lokalitach--dna-13-jula----pri-penzione-sivec-a--chatisko--dna-18-jula----nad-bufetom-bradanom-dna-23-jula---turist-klub-a-autocamping-a-maly-zlatnik-pri-opatke-dna-24-jula-potoky-viac-o-case-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 29.júna 2018, so začiatkom o 19:30 hod.,v zasadačke obecného úradu]]>https://www.kosickabela.sk//--23-233-pozyvame-vas-na-20-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-29juna-2018-so-zaciatkom-o-1930-hodv-zasadacke-obecneho-uraduTue, 26 Jun 2018 15:42:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-233-pozyvame-vas-na-20-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-29juna-2018-so-zaciatkom-o-1930-hodv-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Zber elektroodpadu v obci dňa 27.06.2018 v čase o 8:30 hod. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-231-zber--elektroodpadu-v-obci-dna-27062018--v-case-o-830-hod-viac-v-priloheWed, 20 Jun 2018 16:32:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-231-zber--elektroodpadu-v-obci-dna-27062018--v-case-o-830-hod-viac-v-prilohe<![CDATA[Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 15.06.2018. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-229-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru-od-15062018-viac-v-priloheMon, 18 Jun 2018 13:31:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-229-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru-od-15062018-viac-v-prilohe<![CDATA[Púť do Levoče 5-8. júl 2018. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-227-put-do-levoce-5-8-jul-2018-viac-v-priloheWed, 13 Jun 2018 10:04:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-227-put-do-levoce-5-8-jul-2018-viac-v-prilohe<![CDATA[Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných.Platné od 30.05.2018 . Nariadenie s opatreniami v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-226-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru-osipanychplatne-od-30052018--nariadenie-s-opatreniami-v-priloheWed, 30 May 2018 12:09:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-226-opatrenia-na-zabezpecenie-kontroly-a-zabranenia-sirenia-africkeho-moru-osipanychplatne-od-30052018--nariadenie-s-opatreniami-v-prilohe<![CDATA[Pozývame Vás na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 18. mája 2018, so začiatkom o 19:00 hod.,v zasadačke obecného úradu]]>https://www.kosickabela.sk//--23-220-pozyvame-vas-na-19-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-18-maja-2018-so-zaciatkom-o-1900-hodv-zasadacke-obecneho-uraduMon, 14 May 2018 16:21:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-220-pozyvame-vas-na-19-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-v-piatok-18-maja-2018-so-zaciatkom-o-1900-hodv-zasadacke-obecneho-uradu<![CDATA[Oznam pre všetkých chovateľov ošípaných okresu Košice-okolie]]>https://www.kosickabela.sk//--23-219-oznam-pre-vsetkych-chovatelov-osipanych-okresu-kosice-okolieMon, 14 May 2018 14:58:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-219-oznam-pre-vsetkych-chovatelov-osipanych-okresu-kosice-okolie<![CDATA[POZVÁNKA. Srdečne Vás pozývame na slávnosť,pri príležitosti "Dňa matiek", ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. mája 2018 so začiatkom o 15:30 hod. v sále kultúrneho domu. ]]>https://www.kosickabela.sk//--23-218-pozvanka--srdecne-vas-pozyvame-na-slavnostpri-prilezitosti-dna-matiek-ktora-sa-uskutocni-v-nedelu-13-maja-2018-so-zaciatkom-o-1530-hod-v-sale-kulturneho-domu-Thu, 10 May 2018 17:25:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-218-pozvanka--srdecne-vas-pozyvame-na-slavnostpri-prilezitosti-dna-matiek-ktora-sa-uskutocni-v-nedelu-13-maja-2018-so-zaciatkom-o-1530-hod-v-sale-kulturneho-domu-<![CDATA[Úplná uzávierka cesty II/547 Alpinka - Jahodná rázcestie v dňoch 19.05.-20.05.2018 . Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-216-plna-uzavierka-cesty--ii547--alpinka---jahodna-razcestie-v-dnoch-1905-20052018--viac-v-priloheWed, 02 May 2018 17:06:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-216-plna-uzavierka-cesty--ii547--alpinka---jahodna-razcestie-v-dnoch-1905-20052018--viac-v-prilohe<![CDATA[Oznamujeme občanom, že v utorok 1. mája 2018 v čase od 07:30 - 09:00 h, pred obecným úradom, bude obvodný veterinár Dr. Skalický očkovať psov proti besnote. Poplatok za očkovanie je 8,-€.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-214-oznamujeme-obcanom-ze-v-utorok-1-maja-2018--v-case-od-0730---0900-h--pred-obecnym-uradom-bude-obvodny-veterinar-dr-skalicky-ockovat-psov-proti-besnote-poplatok-za-ockovanie-je-8-Fri, 27 Apr 2018 09:37:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-214-oznamujeme-obcanom-ze-v-utorok-1-maja-2018--v-case-od-0730---0900-h--pred-obecnym-uradom-bude-obvodny-veterinar-dr-skalicky-ockovat-psov-proti-besnote-poplatok-za-ockovanie-je-8-<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. apríla 2018, v rekreačnej oblasti v kat. území Košické Hámre - chatová lokalita: Autocamp Zelená perla v čase od 07:30 h do 18:30 h. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-212-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-25-aprila-2018-v-rekreacnej-oblasti-v-kat-uzemi-kosicke-hamre---chatova-lokalita-autocamp-zelena-perla-v-case--od-0730-h--do-1830-h-viac-v-priloheTue, 10 Apr 2018 08:01:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-212-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-25-aprila-2018-v-rekreacnej-oblasti-v-kat-uzemi-kosicke-hamre---chatova-lokalita-autocamp-zelena-perla-v-case--od-0730-h--do-1830-h-viac-v-prilohe<![CDATA[Zápis detí do materskej školy od 03.04.-30.04.2018. Viac v prílohe]]>https://www.kosickabela.sk//--23-211-zapis-deti-do-materskej-skoly-od-0304-30042018--viac-v-priloheWed, 04 Apr 2018 16:43:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-211-zapis-deti-do-materskej-skoly-od-0304-30042018--viac-v-prilohe<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 3. a 4. apríla 2018, v rekreačnej oblasti v kat. území Košické Hámre - chatové lokality: Nad mostom, Vodácka osada a Sútoky 1 v čase od 08:10 h do 12:30 h. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-210-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-dnoch-3-a-4-aprila-2018-v-rekreacnej-oblasti-v-kat-uzemi-kosicke-hamre---chatove-lokality-nad-mostom-vodacka-osada-a-sutoky-1-v-case-od-0810-h--do-1230-h-viac-v-priloheMon, 26 Mar 2018 09:27:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-210-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-dnoch-3-a-4-aprila-2018-v-rekreacnej-oblasti-v-kat-uzemi-kosicke-hamre---chatove-lokality-nad-mostom-vodacka-osada-a-sutoky-1-v-case-od-0810-h--do-1230-h-viac-v-prilohe<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Košická Belá - 26.03.2018]]>https://www.kosickabela.sk//--23-203-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-kosicka-bela---26032018Thu, 08 Mar 2018 10:19:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-203-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-kosicka-bela---26032018<![CDATA[Oznam POŠTY, pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt na chatách v rekreačných oblastiach.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-162-oznam-posty-pre--obcanov-ktori-maju-trvaly-pobyt-na-chatach-v-rekreacnych-oblastiachMon, 26 Feb 2018 11:43:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-162-oznam-posty-pre--obcanov-ktori-maju-trvaly-pobyt-na-chatach-v-rekreacnych-oblastiach<![CDATA[Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Košickej Belej, dňa 23.02.2018 o 19:00 h. Program v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-198-pozvanka-na-18-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-dna-23022018-o-1900-h-program-v-priloheMon, 19 Feb 2018 14:46:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-198-pozvanka-na-18-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-kosickej-belej-dna-23022018-o-1900-h-program-v-prilohe<![CDATA[Dňa 8. februára 2018 o 09:30 hod. sa uskutoční zvoz elektro odpadu v obci Košická Belá. Viac v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-196-dna-8-februara-2018-o-0930-hod-sa-uskutocni-zvoz-elektro-odpadu-v-obci-kosicka-bela-viac-v-priloheFri, 02 Feb 2018 13:24:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-196-dna-8-februara-2018-o-0930-hod-sa-uskutocni-zvoz-elektro-odpadu-v-obci-kosicka-bela-viac-v-prilohe<![CDATA[ Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich MŠ v Košickej Belej, že z dôvodu zvýšeného počtu chorých detí , bude MŠ zatvorená v dňoch 01.02.-04.02.2018. Nástup detí do MŠ je v pondelok 05.02.2018.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-194--oznamujeme-rodicom-deti-navstevujucich-ms-v-kosickej-belej-ze-z-dovodu-zvyseneho-poctu-chorych-deti--bude-ms-zatvorena-v-dnoch-0102-04022018--nastup-deti-do-ms-je-v-pondelok-05022018Wed, 31 Jan 2018 13:31:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-194--oznamujeme-rodicom-deti-navstevujucich-ms-v-kosickej-belej-ze-z-dovodu-zvyseneho-poctu-chorych-deti--bude-ms-zatvorena-v-dnoch-0102-04022018--nastup-deti-do-ms-je-v-pondelok-05022018<![CDATA[Oznam - upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností (stavba, pozemok), ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2017, že je povinnosťou nadobúdateľa podať daňové priznanie na rok 2018, do 31.januára 2018 na príslušnom obecnom úrade, v ktorej je nehnuteľnosť.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-193-oznam---upozornujeme-vlastnikov-nehnutelnosti-stavba-pozemok-ktori-nadobudli-nehnutelnost-v-roku-2017-ze-je-povinnostou-nadobudatela-podat-danove-priznanie-na-rok-2018--do-31januara-2018--na-prislusnom-obecnom-urade-v-ktorej-je-nehnutelnostTue, 30 Jan 2018 14:34:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-193-oznam---upozornujeme-vlastnikov-nehnutelnosti-stavba-pozemok-ktori-nadobudli-nehnutelnost-v-roku-2017-ze-je-povinnostou-nadobudatela-podat-danove-priznanie-na-rok-2018--do-31januara-2018--na-prislusnom-obecnom-urade-v-ktorej-je-nehnutelnost<![CDATA[Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich MŠ v Koš. Belej, že z dôvodu zvýšeného počtu chorých detí, bude MŠ zatvorená v dňoch 25.01.- 30.01.2018. Nástup detí do MŠ je 31.01.18. Žiadame rodičov detí, aby si najneskôr zajtra, 26.01. do obeda prišli pre prádlo]]>https://www.kosickabela.sk//--23-191-oznamujeme-rodicom-deti-navstevujucich-ms-v-kos-belej-ze-z-dovodu-zvyseneho-poctu-chorych-deti-bude-ms-zatvorena-v-dnoch-2501--30012018-nastup-deti-do-ms-je-310118--ziadame-rodicov-deti-aby-si-najneskor-zajtra-2601-do-obeda-prisli-pre-pradloThu, 25 Jan 2018 13:19:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-191-oznamujeme-rodicom-deti-navstevujucich-ms-v-kos-belej-ze-z-dovodu-zvyseneho-poctu-chorych-deti-bude-ms-zatvorena-v-dnoch-2501--30012018-nastup-deti-do-ms-je-310118--ziadame-rodicov-deti-aby-si-najneskor-zajtra-2601-do-obeda-prisli-pre-pradlo<![CDATA[Pozvánka na "Fašiangové hody 2018" dňa 20.01.2018. Program je v prílohe.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-189-pozvanka-na-fasiangove-hody-2018-dna-20012018-program-je-v-priloheMon, 15 Jan 2018 09:08:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-189-pozvanka-na-fasiangove-hody-2018-dna-20012018-program-je-v-prilohe<![CDATA[Pozvánka na "Zimný folklórny večer" 29.12.2017 o 18:00 hod.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-185-pozvanka-na-zimny-folklorny-vecer-29122017-o-1800-hodMon, 18 Dec 2017 10:17:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-185-pozvanka-na-zimny-folklorny-vecer-29122017-o-1800-hod<![CDATA[POZVÁNKA na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2017 o 19:00 h.]]>https://www.kosickabela.sk//--23-182-pozvanka-na-17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-15122017-o-1900-hTue, 12 Dec 2017 08:46:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-182-pozvanka-na-17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-15122017-o-1900-h<![CDATA[Cestovný poriadok pre autobusy platný od 10.12.2017]]>https://www.kosickabela.sk//--23-180-cestovny-poriadok--pre-autobusy-platny-od-10122017Thu, 07 Dec 2017 11:38:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-180-cestovny-poriadok--pre-autobusy-platny-od-10122017<![CDATA[Ponuka bytu na prenájom]]>https://www.kosickabela.sk//--23-175-ponuka-bytu-na-prenajomTue, 14 Nov 2017 11:41:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-175-ponuka-bytu-na-prenajom<![CDATA[Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Košickej Belej]]>https://www.kosickabela.sk//--23-173-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ky-materskej-skoly-v-kosickej-belejFri, 10 Nov 2017 09:02:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-173-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ky-materskej-skoly-v-kosickej-belej<![CDATA[Pošta Košická Belá - oznámenie o zmene hodín]]>https://www.kosickabela.sk//--23-168-posta-kosicka-bela---oznamenie-o-zmene-hodinThu, 02 Nov 2017 10:46:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-168-posta-kosicka-bela---oznamenie-o-zmene-hodin<![CDATA[RAPID LIFE - konkurz na poisťovňu]]>https://www.kosickabela.sk//--23-151-rapid-life----konkurz-na-poistovnuThu, 21 Sep 2017 13:48:00 +0200https://www.kosickabela.sk//--23-151-rapid-life----konkurz-na-poistovnu<![CDATA[Verejná vyhláška pre vlastníkov a nájomcov pozemkov v obci Košická Belá, katastrálne územia Košická Belá a Košické Hámre]]>https://www.kosickabela.sk//--23-45-verejna-vyhlaska-pre-vlastnikov-a-najomcov-pozemkov-v-obci-kosicka-bela-katastralne-uzemia-kosicka-bela-a-kosicke-hamreTue, 13 Dec 2016 12:57:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-45-verejna-vyhlaska-pre-vlastnikov-a-najomcov-pozemkov-v-obci-kosicka-bela-katastralne-uzemia-kosicka-bela-a-kosicke-hamre<![CDATA[Preventívne opatrenia pre seniorov - OÚ policajného zboru v Košiciach]]>https://www.kosickabela.sk//--23-8-preventivne-opatrenia-pre-seniorov---o-policajneho-zboru-v-kosiciachThu, 01 Dec 2016 11:57:00 +0100https://www.kosickabela.sk//--23-8-preventivne-opatrenia-pre-seniorov---o-policajneho-zboru-v-kosiciach