Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miestne dane a poplatky

Daň za ubytovanie

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

 (2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 (3) Základom dane je počet prenocovaní. 

(4) Sadzba dane je 0,50 EUR na osobu a prenocovanie. 

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. 

(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom : a/ do pokladne obecného úradu, b/ na účet obce, a to štvrťročne k 31. 3., 30.6., 30. 9., a 15. 12. zdaňovacieho obdobia. 
POUČENIE k vypísaniu tlačív k daniam, platných od 1.9.2023. TLAČIVÁ K DANIAM - KOMPLET , platné od 1.9.2023 Tlačivo - Oznámenie o vzniku poplatku za komunálny odpad TLAČIVÁ - Priznanie k dani z nehnuteľností - stavby pozemky, za psa , za predajné automaty ... TLAČIVO - Priznanie k dani za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z nehnuteľnosti Daň za psa Poplatky za komunálny odpad

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu