Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dobrovoľný hasičský zbor

História

Hasiči majú v obci dlhoročnú históriu, ktorá nebola žiaľ nejako významne zdokumentovaná. Nie je známy ani presný dátum vzniku zboru. Vlajka hasičov je z roku 1936, z obecnej kroniky bol vyčítaný rok založenia 1922, t. j. v období vzniku Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Taktiež spomínaný rok založenia je uvedený aj v publikácii od Jána Krempaského, Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v okrese Košice-vidiek. Je to zatiaľ oficiálne dopátraný údaj (pozn. pôvodná obecná kronika bola zničená počas II. svetovej vojny).
Na začiatku 20. storočia mala obec ručnú viacmužnú striekačku umiestnenú v drevenej zbrojnici (šikavka), ktorá stála pri odbočke na Briežok. Po druhej svetovej vojne mali požiarnici k dispozícii motorovú striekačku PPS 8, ktorá bola umiestnená tentoraz už v rekonštruovanej kamennej zbrojnici. Asi 70. rokoch 20. storočia pribudla k PPS 8 aj striekačka PPS 12 s ručným štartom. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany vybavil v roku 1983 zbor autom DVS 12 (Avia 30) so striekačkou PS 12. V posledných rokoch spoločného Československého štátu bola časť techniky presunutá do susednej Opátky. Košickej Belej tak zostáva DVS 12 s PS 12, ktorá bola po dlhodobej stagnácii jednotky prebratá v zúboženom stave  v roku 2011.

(Bližšie informácie v publikácii: Bencková I., Košická Belá 1397-2000)

Súčasnosť

Po obnovení činnosti zboru musela jednotka čeliť viacerým problémom, medzi ktoré patrili hlavne nefunkčná technika, nedostatok finančných prostriedkov a slabá členská základňa. Vďaka obetavej práci členov DHZ a spolupráci s Obcou a Dobrovoľnou požiarnou ochranou sa zlepšuje technická a vzdelanostná úroveň, ktorá je zdôvodu kladených požiadaviek nevyhnutná u každého hasiča.
Výjazdová jednotka DHZO je zaradená v kategórii B ako pomocná jednotka Hasičského a záchranného zboru a disponuje vybavením pozostávajúceho z dopravného automobilu Avia a osobného automobilu Škoda Felicia. V prípade potreby využíva jednotka aj svoju vlastnú techniku. Zásahové družstvo pozostáva zo 14 členov, ktorý sú ochotní vo svojom voľnom čase pomáhať iným bez nároku na odmenu. Taktiež v rámci svojej činnosti prispievajú k zveľadeniu svojho okolia odpracovaním brigád pre obec, mestské lesy a verejnosť.

Dôležité telefónne čísla:

Tiesňová linka: 112
Hasiči: 150
Záchranná zdravotná služba: 155
Polícia: 158
Ohlasovňa požiarov v obci Košická Belá: 055/ 6961 110

Vedenie DHZO:

veliteľ jednotky: Ing. Matúš Valenčík
zástupcovia veliteľa: Branislav Kostelník, Marián Krištof
strojná služba: Bc. Anton Diškant, Ladislav Kostelník, Ondrej Kostelník, Ing. Jozef Petkač

Technické vybavenie:

Dopravný automobil Avia 30 so striekačkou PS 12 a príslušenstvom k požiarom a technickej pomoci

Osobný automobil Škoda Felícia pre potreby  poskytnutia prvej pomoci, pri požiaroch a technických výjazdoch

Postup pri poskytovaní prvej pomoci

Chceš sa k nám pridať?

Každý je u nás vítaný, avšak si treba uvedomiť že hasič hoci len dobrovoľný nie je med lízať. V mnohých prípadoch je to fyzicky a psychicky námahavé poslanie. Našou úlohou je poskytnúť pomoc blížnemu za účelom ochrany jeho zdravia a majetku, zasahujeme pri požiaroch, živelných pohromách za akýchkoľvej podmienok. Smerujeme tam kde ostatní plačú a utekajú. Pracujeme na sebe, vzdelávame sa. Našou odmenou nie sú peniaze ale pot, dym a odreniny a to vo dne, v noci, v daždi a zime...

Ak ťa to neodradilo a chceš urobiť niečo pre seba a blízkych môžeš nás kontaktovať osobne alebo mailom (dhzkosickabela@gmail.com) či cez facebook (Hasiči Košická Belá).

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu