Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O obci

Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Rozloha: 39,42 km2
Nadmorská výška: 380 m.n.m.
Poloha: 48° 48´ 09“ s.š., 21° 06´ 36“ v.d.
Počet obyvateľov: 981 (stav k 31.12.2011), z toho mužov 375, žien 364, detí 203
Prvá písomná zmienka: rok 1397

Lokalita

Obec Košická Belá sa nachádza v severnom cípe Košickej kotliny v údolí rieky Hornád na neveľkej "náhornej plošine" nad riekou. Od Košíc je obec vzdialená asi 22 kilometrov, od najbližšej susednej obce Opátka 5 kilometrov, od Ružínskej priehrady 3 kilometre od Jahodnej 3 kilometre.

Obec sa nachádza v nádhernej okolitej prírode - dominujú jej listnaté, v zanedbateľných plochách aj ihličnaté lesy druhohorných vápencových východných svahov Slovenského Rudohoria. Turistickým lákadlom v nich je Železná, Vysoký vrch, Sivecká skala či iné miesta. Dôkazom atraktívnosti lokality je množstvo rekreačných a záhradných chát v okolí celej obce a neutíchajúci záujem najmä Košičanov o pozemky na výstavbu rodinných domov či rekreačných chát.

Doprava, siete

Obec je dopravne prepojená s Opátkou, Košicami, Spišskou Novou Vsou pravidelnými autobusovými linkami. V Košickej Belej je verejný vodovod, obecný satelit.

Občianska vybavenosť

V obci je materská škola, málotriedna základná škola, školská jedáleň, kultúrny dom s budovou obecného úradu, požiarna zbrojnica, kostol Svätého Jana Krstiteľa, Dom nádeje. Kostol je pýchou obce, pretože bol postavený svojpomocne a zo zbierok veriacich. Obec je z cirkevno-právneho hľadiska obcou rímskokatolíckej farnosti Košická Belá (súčasným farárom je Mgr. Ľubomír Vaňo).

Šport

V minulých rokoch bol pre širokú verejnosť sprístupnený areál nového futbalového ihriska so šatňami.

Služby, maloobchod

Priamo v obci poskytuje svoje služby pošta, predajňa zmiešaného tovaru Hela, Krištof či Minimarket ,pohostinstvo "V kuchni" a súkromná krčma.

Zaujímavosti

Medzi najaktívnejšie miestne združenia patria futbalisti z Futbalového klubu Košická Belá, dobrovoľní hasiči, turisti z Turistického oddielu Sivec Košická Belá, folkloristi zo speváckych skupín Beľanček, Beľanka, Pantlička, Beľanskí parobci . Nádejou a radosťou otcov, mamičiek a všetkých občanov Košickej Belej sú deti zo základnej a materskej školy, ktoré vedú a učia nadšené učiteľky, vďaka čomu sa deti prezentujú aj kvalitnými kultúrnymi vystúpeniami pri rôznych príležitostiach - napr. na oslavách Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším, Vianočnej akadémii a pod.

Miniregión Ružín

 Združenie obcí Minirgión Ružín vzniklo v roku 1991. Po zmene spoločenskej klímy sa obce na Slovensku začali voľne združovať do záujmových združení, resp. celkov, ktorých snahou je spoločné riešenie problémov pri správe obcí, v kultúrnej, ekonomickej, environmentálnej oblasti, ale aj v rovine rozvoja cestovného ruchu. Pomenovanie miniregión vyjadruje označenie pre spolunažívanie susedov, ich spoločné zdieľanie územia a činnosti na ňom. Miniregión Ružín zahŕňa severnú časť okresu Košice – okolie. Región netvorí jednoduchý celok, katastre niektorých obcí sú aj vzdialené, čo občas sťažuje vzájomnú komunikáciu a prenik spoločných záujmov. Problémy každej jednej obce miniregiónu majú svoje špecifiká.   V miniregióne je dôležité pestovať aj určitú mieru solidarity väčších obcí s vybudovaným personálnym a ekonomickým zázemím voči najmenším dedinkám. Pre dobré fungovanie Miniregiónu Ružín a jeho úspechy je dôležité, aby starostovia jednotlivých obcí popri svojej každodennej agende pri spravovaní a rozvíjaní svojej obce utužovali aj regionálny rozmer. Sú potrebné zdieľania aktivít v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločnej propagácie, v rámci využívania služieb i vytváraní nových produktov.

Členskými obcami Miniregiónu Ružín sú: Kostoľany nad Hornádom, Družstevná pri Hornáde, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Malá Lodina, Košická Belá a Opátka. Miniregión so svojim obcami je zároveň členom Regionálneho združenia obcí Košice – okolie.

Predstavitelia členských obcí Združenia obcí Miniregiónu Ružín sa v rámci svojej činnosti a zverenej pôsobnosti usilujú:

Ø     Zjednocovať postup jednotlivých členských obcí združenia pri plnení úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

Ø     Predkladať stanoviská a návrhy riešení príslušným štátnym orgánom a inštitúciám.

Ø     Koordinovať riešenie regionálnych problémov.

Ø     Organizovať pravidelné vzájomné stretnutia starostov členských obcí, ako aj stretnutia s tretími osobami v okruhu problémov, dotýkajúcich sa všetkých členov združenia.

Ø     Usilovať sa o realizáciu spoločných projektov, kultúrnych podujatí a propagáciu regiónu.

Sídlo Miniregiónu Ružín je v obci Kostoľany nad Hornádom. Predsedom miniregiónu je starosta obce Kostoľany nad Hornádom
Mgr. Anton Medvec. 

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu