Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Povinnosť občana pri predaji a kúpe nehnuteľnosti

VZNIK* - ZÁNIK* DAŇOVEJ POVINNOSTI

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá daňovníkom túto povinnosť:
Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. (Oznámiť na obecný úrad v Košickej Belej,  kúpu nehnuteľnosti - kupujúcim a  predaj nehnuteľnosti - predávajúcim)
1) Tlačivo k vzniku a zániku daňovej povinnosti  je v prílohe.
2) Tlačivo k miestnemu poplatku za komunálny odpad - vznik, zánik a zmena.
Následne v  januári  následujúceho roku po nadobudnutí nehnuteľnosti, je povinnosťou  nového vlastníka nehnuteľnosti -daňovníka, podať  na obecnom úrade v Košickej Belej  "Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti" a pri nadobudnutí  stavby aj "Oznámenie o vzniku poplatku za komunálny odpad".
Tlačivá sú v záložke "Miestne dane a poplatky".

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu