Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Evidencia stavieb

Oznámenie o určení /  o zrušení súpisného čísla

Obec Košická Belá v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Oznámenie o určení / zrušení súpisného čísla.

Oznámenie o určení súpisného čísla

Potrebujete

 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla
 • adresný bod (zameraný geodetom pri geometrickom pláne pred kolaudáciou resp. samostatne)

Oznámenie o zrušení súpisného  čísla

Potrebujete

 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

Poplatky

 • bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Oznámenie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Okresný úrad Košice-okolie, katastrálny odbor v Košiciach, Južná trieda 82, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

  Natur-pack

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:30
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 16:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka

  11,30 - 12,30 hod.

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Kalendár zvozu odpadu