Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cenník služieb

          SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB

POSKYTOVANÝCH OBCOU KOŠICKÁ BELÁ

 1. Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase – za jeden oznam         5 €

 2. Poplatky za prenájom miestností obecného úradu:

  A )    Rodinné akcie (svadby, oslavy a iné), diskotéky, zábavy

Poplatok za

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

100,00 €

130,00 €

Kuchyňa

30,00 €

40,00 €

Zasadačka

20,00 €

30,00 €

Poznámky:

 1. V cenách je zahrnutý prenájom priestoru a servisu, cena nezahŕňa média a zapožičiavanie obrusov.

 2. Uvedená cena zahŕňa prenájom daných priestorov v deň konania akcie, deň pred a deň po akcii. Každý ďalší začatý deň je príplatok                       30 €.

 3. Odovzdávanie kľúčov, priestorov a inventáru je nasledujúci pracovný deň po ukončení akcie do 12:00 hod.

 4. Pri prenájme miestností sa uhrádza vopred kaucia:   

          a)   Pri prenájme zasadačky                                     - 100 €

          b)   Pri prenájme sály kultúrneho domu                  - 200 €

      B)   Kar

 • Prenájom sály kultúrneho domu, kuchyne (vrátane servisu a médií), cena nezahŕňa zapožičiavanie obrusov                                                                       30 €

       C)  Predajné akcie, prezentácie 

Poplatok za

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

30,00 €

40,00 €

Zasadačka

15,00 €

20,00 €

 1. Poplatky za prenájom lekárskych ambulancií:

         a) Zubná ambulancia                                                  40 € / štvrťrok

         b) Ambulancia všeobecného lekára                            16,60 € / štvrťrok

 1. Poplatok za požičanie obrusov:

          a) Malý obrus                                                             1 €/kus

          b) Veľký obrus                                                           1,70 €/kus

 1. Poplatok za kopírovacie služby:

            a) Kopírovanie strany A4 jednostranne                      0,10 €/kus

          b) Kopírovanie strany A4 obojstranne                       0,20 €/kus

 1. Poplatok za zapojenie obecnej káblovej televízie   70 €

 2. Poplatok za požičanie rebríkov:

         a) Rebrík hliníkový                                                      5 € / deň

         b) Rebrík výsuvný                                                       10 € / deň

 1. Poplatok za využitie obecného traktora (len v intraviláne obce)        10 €/ 1 vývoz

 1. Poplatky za hrobové panely:   

        a) Panely na jednohrob                                                 90 €

        b) Panely na dvojhrob                                                 180 €

 1. Poplatky za KTV                                                      36 €/ domácnosť/rok

 1. Asistenčný poplatok k IOMO                                   2 €/ 1 služba

Poškodenie majetku alebo servisu sa nahrádza podľa aktuálneho cenníka

Účinnosť od 01.01.2019

  Natur-pack

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:30
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 16:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka

  11,30 - 12,30 hod.

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Kalendár zvozu odpadu