Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cenník služieb

          SADZOBNÍK CIEN  ZA SLUŽBY POSKYTOVANÝCH OBCOU KOŠICKÁ BELÁ

 1. Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase – za jeden oznam         5 €

 2. Poplatky za prenájom miestností obecného úradu:

  A )    Rodinné akcie (svadby, oslavy a iné), diskotéky, zábavy

Poplatok za

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

110,00 €

140,00 €

Kuchyňa

40,00 €

50,00 €

Zasadačka

30,00 €

40,00 €

Poznámky:

 1. V cenách je zahrnutý prenájom priestoru a servisu, cena nezahŕňa média a zapožičiavanie obrusov.

 2. Uvedená cena zahŕňa prenájom daných priestorov v deň konania akcie, deň pred a deň po akcii. Každý ďalší začatý deň je príplatok                       30 €.

 3. Odovzdávanie kľúčov, priestorov a inventáru je nasledujúci pracovný deň po ukončení akcie do 12:00 hod.

 4. Pri prenájme miestností sa uhrádza vopred kaucia:   

          a)   Pri prenájme zasadačky                                     - 100 €

          b)   Pri prenájme sály kultúrneho domu                  - 200 €

      B)   Kar

 • Prenájom sály kultúrneho domu, kuchyne (vrátane servisu a médií), cena nezahŕňa zapožičiavanie obrusov                                                                       40 €

       C)  Predajné akcie, prezentácie 

Poplatok za

Mimo vykurovacieho obdobia

Počas vykurovacieho obdobia

Sála kultúrneho domu

40,00 €

50,00 €

Zasadačka

25,00 €

30,00 €

 1. Poplatky za prenájom lekárskych ambulancií:

         a)  Ambulancia všeobecného lekára                            16,60 € / štvrťrok

 1. Poplatok za požičanie obrusov:

          a) Malý obrus                                                            2 €/kus

          b) Veľký obrus                                                           3,00 €/kus

 1. Poplatok za kopírovacie služby:

            a) Kopírovanie strany A4 jednostranne                      0,10 €/kus

          b) Kopírovanie strany A4 obojstranne                       0,20 €/kus

 1. Poplatok za zapojenie obecnej káblovej televízie   70 €

 2. Poplatok za požičanie rebríkov:

         a) Rebrík hliníkový                                                      5 € / deň

         b) Rebrík výsuvný                                                       10 € / deň

 1. Poplatok za využitie obecného traktora (len v intraviláne obce)        20 €/ 1 vývoz

 1. Poplatky za hrobové panely:   

        a) Panely na jednohrob                                               100 €

        b) Panely na dvojhrob                                                 200 €

 1. Poplatky za KTV                                                                       42 €/ domácnosť/rok

 1.  Poplatok za štiepkovanie                                                          20 €/ 1 hodinu

 2. Poplatok  za výjazd na sobáš mimo úradnej miestnosti                   100 €

 3. Potvrdenie z obce ( pre banku, notára, advokáta, znalca)        5 €

 4. Poplatok za rozbitý/poškodený inventár                                podľa ceny invantáru               

Poškodenie majetku alebo servisu sa nahrádza podľa aktuálneho cenníka

Účinnosť od 13.12.2022

  Natur-pack

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:30
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 16:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka

  11,30 - 12,30 hod.

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Kalendár zvozu odpadu