Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ, dňa 15.12.2023 o 17:00 h. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu OZ je v prílohe.

 13.12.2023

Návrh programu OZ:

 1.  Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )
 2.  Schválenie návrhu programu
 3.  Zmena rozpočtu na rok 2023 - návrh
 4.  Rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - návrh
 5.  VZN 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh
 6.  VZN 3/2023 o miestnych daniach - návrh
 7.  VZN 4/2023 o miestnej dani za psa - návrh
 8.  VZN 5/2023 o miestnych daniach: za užívanie ver. priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie automaty … - návrh
 9.  Sadzobník cien za služby poskytované obcou - návrh
 10.  Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu Beniakovce zo dňa 29.06.2007
 11.  Zriadenie vecného bremena na exis. vodomernú šachtu v kat. úz. Malý Folkmár - manž.Weinwurmovci, manž.   Krempaský, p. Bradačová a súr. Bernasovský
 12.  Predaj pozemkov: KB obec – V. Drábiková, K. Demková, J.Ďurica
 13.  Žiadosť o prenájom pozemku p. Koľvek
 14.  Diskusia
 15.  Záver

Upozornenie pre občanov - Polícia SR
12 / 02 / 2024

Upozornenie pre občanov - Polícia SR

Polícia Kysak, upozorňuje občanov, že z dôvodu zvýšeného počtu krádeží, cenných predmetov a peňazí z domov a chát v okrese Košice - okolie, žiadajú občanov, aby si vo svojich domácnostiach nenechávali cenné veci voľne položené na viditeľnom mieste a zároveň nedovolili vstup na pozemok a do svojich rodinných domov cudzím osobám a taktiež, aby si zabezpečili svoj majetok bezpečnostným zámkom. V prípade spozorovania podozrivej osoby kontaktujte políciu na tel. čísle 158.


Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu