Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznam o uzávere miestnej komunikácie v kat. území Košické Hámre - MOST po priehradný múr Ružinskej priehrady, v dňoch 19.09.2022 - 23.09.2022. Viac v prílohe.

 14.09.2022

 Týmto oznamujeme úplnú uzáveru účelovej cesty na parcele KN-C č. 331/1 v k.ú. Košické Hámre, v dňoch 19.09. – 23.09.2022 v čase od 7:00 do 17:00 hod z dôvodu údržby jej ochranného pásma mechanizovaným odstránením náletových drevín a krovitého porastu, ktoré zasahujú do funkčného - prevádzkového priestoru cesty, čím ohrozujú bezpečnosť premávky na uvedenej komunikácii a poškodzujú prechádzajúce motorové vozidlá.

Prejazd bude umožnený len vo výnimočných prípadoch, a to motorovým vozidlám správcu VD Ružín, vrátane vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek.

Prosíme obecné úrady jednotlivých obcí spádovej oblasti o oboznámenie svojich občanov s uvedenou uzáverou a odstávkou premávky tejto účelovej cesty formou obecného rozhlasu. Podľa možností aj opakovane.

Oznam bude zverejnený aj na FB profile našej spoločnosti a v dopravných servisoch.

Za pochopenie a spoluprácu Vám srdečne ďakujeme.

Mestské lesy Košice a.s.

Pozvánka na 25. mimoriadne zasadnutie OZ v Košickej Belej, dňa 23.09.2022 o 19:00 hod.
21 / 09 / 2022

Pozvánka na 25. mimoriadne zasadnutie OZ v Košickej Belej, dňa 23.09.2022 o 19:00 hod.

Pozývame Vás na 25. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 23.09.2022 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu, s týmto navrhnutým programom: 1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť ) 2. Schválenie návrhu programu 3. Návrh Dodatku k Zmluve o dielo č. 07/2020 na zákazku Námestie Košická Belá 4. Záver


Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu