Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ v Košickej Belej dňa 22.05.2020 o 19:00 hod.

 18.05.2020

Pozývame Vás na 11 zasadnutie OZ v Košickej Belej, ktoré sa uskutoční 22.05.2020 o 19: 00 hod. v sále kultúrneho domu za dodržania všetkých hygienických podmienok. Vstup len s rúškom !!!

Navrhnutý program 11 zasadnutia OZ :

 1. Otvorenie ( overovatelia, zapisovateľ, uznášaniaschopnosť )

 2. Schválenie návrhu programu

 3. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti obce

 4. Záverečný účet obce za rok 2019 – návrh

 5. VZN o cintoríne - návrh

 6. Zámer na odpredaj pozemku z dôvodu os. zreteľa – p. Gavrylko „ Kopaniny“, - p. Lipčák „ POTO KY“

 7. Predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa – k.ú. Košická Belá - manž. Leitnerovci „ Kopaniny“, manž. Kašperovci „ Zlatník“.

 8. Určenie výšky nájmu v bytovom dome s.č.126 pre byt č.4 vo vlastníctve obce a schválenie nájomnej zmluvy

 9. Žiadosť o prehodnotenie ceny za pozemok – p. Pajerová

 10. Diskusia

 11. Záver


Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Obedňajšia prestávka

11,30 - 12,30 hod.

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Kalendár zvozu odpadu