•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cenník služieb

          SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB

POSKYTOVANÝCH OBCOU KOŠICKÁ BELÁ

1. Poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase :
 za jeden oznam 4,00 €
 za užívanie verejného priestranstva 2,00 €
2. Poplatky za prenájom miestností obecného úradu a zdravotného strediska :
Rodinné oslavy :
- prenájom sály KD pre občanov obce / deň 20,00 €
- sála KD pre občanov vo vykurovacom období / deň 30,00 €
- kuchyňa vrátane energií a servisu ( taniere, príbory,..../ deň 20,00 €
- zasadačka / deň 10,00 €
- zasadačka vo vykurovacom období / deň 20,00 €
Diskotéky a zábavy:
- prenájom sály KD bez servisu a kuchyne 50,00 €
- prenájom sály KD s kuchyňou a servisom 100,00 €
Predajné akcie prezentácie:
- prenájom sály /deň 30,00 €
- prenájom sály vo vykurovacom období/ deň 35,00 €
- prenájom zasadačky / deň 15,00 €
Zapožičanie obrusov za kus :
- obyčajný obrus 0,70 €
Prenájom lekárskych ambulancií:
- zubná ambulancia 40,00 €/štvrťrok
- lekárska ambulancia 16,60 €/štvrťrok

3. Poplatok za kopírovacie služby a fax :
- kopírovanie 1 strany A 4 0,10 €
obojstranne 0,20 €
- fax - za 1 vypravený dokument 0,50 € - pri miestnom volaní
0,60 € - pri medzinárodnom volaní
4. Poplatok za požičanie :
- rebrík hliníkový 5,00 eur
 rebrík výsuvný 5,00 eur
5. Využitie obecného traktora (len v intraviláne obce) za každý vývoz 10,00 eur
6. Cintorínske poplatky
Poplatky za hrobové miesta na pohrebiskách :
prenájom miesta na 1 hrob 20,00 € /10 rokov
panely 1 hrob 90,00 eur
panely 2 hrob 180,00 eur
7. Rodinné akcie :
KAR
- prenájom sály KD a kuchyne vrátane servisu a médií 30,- EUR
SVADBA
- prenájom sály KD , zasadačky a kuchyne vrátane servisu, bez médií 100,- EUR
V cenách nie je zahrnuté zapožičiavanie obrusov.
Poškodenie majetku alebo kuchynského riadu a servisu sa nahrádza v plnej nákupnej cene
8. Poplatok za zapojenie obecnej KTV 70,- EUR

Poplatky za :

KTV 36,- EUR/ domácnosť/ rok
ASISTENČNÝ POPLATOK k IOMO 2,- EUR/ 1 službu

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:30
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 16:30
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Obedňajšia prestávka

  11,30 - 12,30 hod.

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Kalendár zvozu odpadu